Porozumienie Ministerstwa Sprawiedliwości z MON w sprawie współpracy WOT i Służby Więziennej

Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej o współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej ze Służbą Więzienną. Celem jest wzmocnienie zdolności obronnych Polski. W ramach programu żołnierze WOT przeszkolą kolejnych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Po napaści Rosji na Ukrainę wszyscy już wiemy, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Wolność zależy przede wszystkim od nas, od naszej siły, gotowości i sprawności. Tylko, gdy będziemy odpowiednio przygotowani, zapewnimy jako państwo bezpieczeństwo Polakom. – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji zorganizowanej 20 stycznia br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.

Po 24 lutego 2022 r. decyzją ministra Zbigniewa Ziobro zintensyfikowaliśmy szkolenia. Temu służy współpraca z MON. Zależy nam, by Służba Więzienna była jak najlepiej przygotowana i kompatybilna z działaniami Wojska Polskiego. – dodał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który nadzoruje więziennictwo.

Determinuje sytuacja

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz dziękował za cenną inicjatywę Ministerstwa Sprawiedliwości. - W oparciu o Strategię Bezpieczeństwa Narodowego współdziałanie poszczególnych służb jest szczególnie ważne. Determinuje nas sytuacja za wschodnią granicą. – mówił.

Gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zaznaczył, że Służba Więzienna profesjonalnie chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. A teraz funkcjonariusze dodatkowo podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie wyszkolenia wojskowego.

Szkolenie Służby Więziennej polega na dostarczaniu kompetencji w kilku obszarach: działań taktycznych, szkoleniu strzeleckim, szkoleniu inżyniersko-saperskim, medycyny pola walki – wskazał gen. Maciej Klisz, p.o. dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wydarzeniu towarzyszyły ćwiczenia na strzelnicy z udziałem ministra Zbigniewa Ziobro i wiceministra Michała Wosia oraz pokaz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Współpraca formacji

Głównym celem zawartego porozumienia było przede wszystkim wzmacnianie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwykle istotna jest również współpraca szkoleniowa obu Formacji oraz wzajemne wsparcie logistyczne. Na potrzeby wspólnego szkolenia opracowano także specjalne kursy, których celem jest przygotowanie pracowników Służby Więziennej do wsparcia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko w czasie pokoju, ale przede wszystkim w czasie kryzysu i wojny. Dotychczas, w ramach tych kursów, przeszkolono blisko 500 funkcjonariuszy Służby Więziennej. W 2023 r. planowany jest dalszy rozwój tego projektu i szkolenie kolejnych funkcjonariuszy. Tryb podstawowy szkoleń prowadzonych przez WOT obejmie całą Służbę Więzienną. Natomiast zaawansowany - ok. 1000 funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych oraz ochotników z oddziałów ochrony. W programie przewidziano trening strzelca wyborowego oraz przysposobienie wojskowe. Kolejnym elementem będą ćwiczenia obronne wytypowanych jednostek penitencjarnych z żołnierzami WOT.

Nawiązanie i planowany rozwój współpracy Wojsk Oborny Terytorialnej i Służby Więziennej to nie tylko wymiana doświadczeń i wspólne szkolenia, to przede wszystkim realne zwiększenie potencjału obronnego państwa Polskiego!

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Zespół prasowy DWOT

powiązane informacje

Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Terytorialsi w gOTowości do energetycznego wsparcia administracji publicznej
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje,  Szkolenie w SRO 
Kolejne porozumienie podpisane. Tym razem z PGW Wody Polskie
Porozumienia,  Stańczyk,  Współpraca