Bieszczadzki Recon Clash-22

W dniach 10-15 października 2022 w Bieszczadach odbyła się II edycja zawodów użyteczno-bojowych sekcji lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej pk. "Recon Clash-22". W tej edycji wzięło udział 17 reprezentacji z Polski, USA i Estonii. W rezultacie zaciętej walki pierwsze miejsce zajęła drużyna z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, tuż za nimi 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Estonii - Estonian Defence League.

To już druga edycja zawodów użyteczno-bojowych sekcji lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej pk. "Recon Clash-22", tym razem w wymiarze międzynarodowym. Tegorocznym organizatorem była 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej przy wsparciu Centrum Szkolenia WOT.

Przez pięć dni siedemnaście dwunastoosobowych drużyn z Polski, USA i Estonii walczyło w trudnym sprawdzianie odporności na długotrwałe obciążenie psychofizyczne, wytrzymałość oraz siłę. W zawodach uczestniczyły reprezentacje pododdziałów wojsk sojuszniczych: 101 Dywizja Powietrznodesantowa (ang. 101 ABDiv US), reprezentacja żołnierzy z Estonii - Estonian Defence League. Reprezentowane były również trzy pododdziały z wojsk operacyjnych: 19BZ, 21BSP, 25BKPow oraz drużyny z poszczególnych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatecznie na linię mety dotarło osiem zespołów.

Podczas rywalizacji, drużyny pokonały pieszo około 130 kilometrów w ciężkim terenie górzystym. Sekcje działały w narzuconym reżimie czasowym, w pełnym oporządzeniu ważącym kilkanaście kilogramów. Przenikając pomiędzy kilkunastoma punktami kontrolnymi w terenie czasowo zajętym przez przeciwnika, zarówno w dzień jak i w nocy. Na poszczególnych punktach kontrolnych sędziowie oceniali wykonanie zadania indywidualnie lub zespołowo.

Zawodnicy musieli zmierzyć się z szeregiem konkurencji. Obejmowały one wiedzę teoretyczną, jak również umiejętności praktyczne. W trakcie zawodów sekcje rywalizowały w takich konkurencjach jak m.in.: wykonanie zjazdu z korony zapory wodnej w Solinie, schodzenie po stromym zboczu z liną, pokonanie przeszkody wodnej w dzień i w nocy, wspinaczka po drabince speleo, SERE-test ogniowy, przygotowanie lądowiska dla śmigłowca, strzelanie, wykonanie zadania rozpoznawczego oraz sporządzenie meldunku CALL FOR FIRE. Punkty kontrolne w formule pętli taktycznej obejmowały także: przeciąganie auta technikami linowymi, balansowanie na naprężonej linie z użyciem tyczki do stabilizacji, udzielanie pierwszej pomocy rannym żołnierzom, nawiązywanie łączności na czas, rozpoznanie sylwetek sprzętu przeciwnika czy pokonywanie terenu w postawie leżącej.

-Zawody były niezwykle wymagające i stanowią dużą wartością dodaną zarówno pod kątem szkoleniowym oraz zgrania sekcji. Mieliśmy niecodzienną możliwość sprawdzenia naszych możliwości w terenie symulującym prawdziwe pole walki. Podejmowanie decyzji "na gorąco" w sytuacji kontaktu z przeciwnikiem wzmacniało w Nas determinację. Źle podjęta decyzja mogła skutkować dodatkowymi kilometrami na i tak bardzo długiej trasie, bądź utratą cennych punktów w ogólnej klasyfikacji. Co więcej, na dowódcach spoczywał dodatkowy obowiązek motywowania żołnierzy sekcji do dalszej walki z bólem i własnymi słabościami - powiedział kpr. Paweł Rączy, uczestnik zawodów "Recon Clash-22" z 3PBOT.

Podczas zmagań uczestników liczyła się kondycja fizyczna, umiejętność pracy w zespole, posiadana wiedza oraz sprawność psychofizyczna. W zawodach udział brały także kobiety, ich wysoki poziom wyszkolenia i posiadane umiejętności pozwoliły na równi z mężczyznami w zespole pokonać niezwykle wymagającą górską trasę. Udział kobiet w zawodach pokazał że są ambitne, odpowiedzialne, świetnie przygotowane a bycie dobrym żołnierzem nie zależy od płci.

- Głównym celem zawodów użyteczno-bojowych było wyłonienie najlepszej sekcji pod względem wyszkolenia bojowego. Ponadto, przygotowanie i udział w zawodach międzynarodowych stwarza możliwość wspólnej rywalizacji oraz wymiany doświadczeń. Zawody pokazały, że w żołnierzach jest olbrzymia wola walki, a dzięki determinacji moich żołnierzy osiągnęliśmy sukces zdobywając drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej - podkreślił płk Michał Małyska, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Po zliczeniu wyników konkurencji, zmagania wygrała reprezentacja 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Na drugim stopniu podium stanęła 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Estonian Defence League.

Miejsca 4-8 zajęły kolejno reprezentacje: 101 ABDiv US, 7 Pomorska Brygada OT, 13 Śląska Brygada OT , 6 Mazowiecka Brygada OT, 9 Łódzka Brygada OT.

Zawody były idealną okazją do przełamania wewnętrznych barier. Każdy z zawodników, który podjął wyzwanie rzucone przez organizatorów zawodów użyteczno-bojowych sekcji lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej pk. "Recon Clash-22" zostawił pewną cząstkę siebie w górach Bieszczad.

ppor. Magdalena MAC
Rzecznik prasowy 3 Podkarpackiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Agrykola,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Nowy granatnik M72 jest już w WOT
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Pomorscy terytorialsi wracają z tarczą z ćwiczenia w Walii
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Zawody użyteczno-bojowe Recon Clash-22 Wojsk Obrony Terytorialnej w Bieszczadach
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia