Porozumienie o współpracy podlaskich terytorialsów i spółki PGE Dystrybucja

Prezes zarządu PGE Dystrybucja oraz dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom województwa podlaskiego bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez wsparcie ze strony WOT w usuwaniu masowych awarii, które przekraczają możliwości spółki. Inicjatorem wydarzenia jest PGE Dystrybucja, która dostrzega możliwość wykorzystania potencjału obu podmiotów.

W Ustawie o obronie Ojczyzny Wojskom Obrony Terytorialnej powierzono niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. WOT są głównym podmiotem w zakresie wspomagania władz cywilnych jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe – powiedział Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. Zwrócił także uwagę na co raz częstsze występowanie awarii powodowanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Jest to problem, który dotyka gospodarstwa domowe, ale są także odbiorców reprezentujących różnego rodzaju instytucje publiczne lub też podmioty gospodarcze – dodał.

Dowódcy brygad OT pomagają wojewodom w zakresie użycia pododdziałów Sił Zbrojnych RP do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. Misją Wojsk Oborny Terytorialnej jest wsparcie i obrona lokalnych społeczności. Naszą siłę stanowią ludzie potrafiący obsługiwać specjalistyczny sprzęt, który możemy wykorzystać do usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym między innymi maszty oświetleniowe, kontenerowe elektrownie polowe, bezzałogowe statki powietrzne i pojazdy terenowe - podkreślił płk Sławomir Kocanowski, dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Wypracowanie odpowiednich form współpracy, poprzez m.in. wspólne szkolenia i ćwiczenia służb kierowania ruchem, ekip technicznych i logistycznych naszej spółki z pododdziałami 1PBOT przyczynią się do efektywniejszej realizacji zadań nie tylko w zakresie obronności. Wzajemna współpraca będzie polegała też na wsparciu służb energetycznych przez brygadę WOT w sytuacjach usuwania awarii masowych awarii sieciowych.

– powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Duże możliwości widzimy w rozwinięciu współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego. Wykorzystując potencjał Brygady, jesteśmy w stanie wcześniej usunąć np. powalone drzewa, czy ułatwić ekipom technicznym dotarcie w trudno dostępne miejsca.

- dodał prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Wśród zapisów porozumienia jest także organizacja szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie naprawy i odbudowy infrastruktury energetycznej województwa podlaskiego.

PGE Dystrybucja jest operatorem systemu dystrybucyjnego, dostarczającym energię na obszarze obejmujących blisko 40 proc. Polski, również do odbiorców z terenu północno-wschodniej Polski. Spółka podobne porozumienia podpisała już z brygadami OT z Lubelszczyzny, Podkarpacia i Mazowsza.

kpt. Łukasz WILCZEWSZKI
Oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Porozumienie o współpracy z PERN S.A.
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Terytorialsi w gOTowości do energetycznego wsparcia administracji publicznej
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje,  Szkolenie w SRO 
Małopolscy Terytorialsi podpisali porozumienie o współpracy z policją
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe