Załącznik publikacji

Porozumienie o współpracy podlaskich terytorialsów i spółki PGE Dystrybucja

21.06.2022
Fot. DWOT

Prezes zarządu PGE Dystrybucja oraz dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom województwa podlaskiego bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez wsparcie ze strony WOT w usuwaniu masowych awarii, które przekraczają możliwości spółki. Inicjatorem wydarzenia jest PGE Dystrybucja, która dostrzega możliwość wykorzystania potencjału obu podmiotów.

Porozumienie o współpracy podlaskich terytorialsów i spółki PGE Dystrybucja