Razem Przeciw Dezinformacji

 

27 maja br. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław KUKUŁA wziął udział w konferencji „Granica Dezinformacji”. Podczas wydarzenia podpisał porozumienie o współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z Akademickim Centrum Komunikacji Strategicznej. Głównym celem porozumienia jest wspólne zwalczanie dezinformacji.

27 maja br. w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyła się konferencja „Granica Dezinformacji”. Udział w niej wzięli m.in. przedstawiciele administracji publicznej i lokalnej, świata nauki, mediów, Wojska Polskiego oraz ośrodków badawczych. W trakcie konferencji omówiony został m.in. wpływ dezinformacji na codzienne życie mieszkańców rejonu przygranicznego, wpływ działań hybrydowych na kryzys medialny, wpływ dezinformacji na ocenę działania służb w kryzysie na granicy polsko – białoruskiej, sposoby przeciwdziałania dezinformacji w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększanie odporności społeczeństwa na dezinformację poprzez edukację.

Podczas konferencji doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej i Akademickim Centrum Komunikacji Strategicznej (ACKS). Zawarte porozumienie swym zakresem dotyczy m.in. wymiany informacji oraz dobrych praktyk w zakresie komunikacji strategicznej, w tym przede wszystkim w zwalczaniu dezinformacji. Zakłada ono także wymianę ekspertów, lektorów, badaczy i mentorów oraz wzajemne uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach, seminariach i dyskusjach. Na jego mocy mają również odbywać się prowadzone przez ACKS szkolenia żołnierzy OT z zakresu komunikacji strategicznej.

Jak zaznaczyła Pani Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej - "Dobrze wiemy co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wojsko jest codziennie poddawane różnego rodzaju dezinformacji i z tą dezinformacją musi walczyć, dlatego też bardzo dziękuję ministrowi za wsparcie naszej inicjatywy, a dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, że będziemy mogli dzielić się doświadczeniami z walki z dezinformacją. Naszym celem jest uświadamiać społeczność lokalną jak sobie z tą dezinformacją radzić, jak się stać odpornym."   

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław KUKUŁA dodał zaś, że „Wykonując decyzję Ministra Obrony Narodowej, od kilku miesięcy, w takich miejscowościach jak Sokółka realizujemy operację pod kryptonimem „Silne Wsparcie”. Jednym z jej głównych celów jest budowa silnych, opartych o zaufanie więzi informacyjnych ze społecznościami lokalnymi, a w konsekwencji ograniczenie ich podatności na dezinformację(…). Wnioski z tej operacji są jednoznaczne – Polacy ufają Wojsku Polskiemu, a liderzy społeczności lokalnych oraz ich członkowie oczekują od nas wsparcia w zakresie rozwijania ich odporności, również na dezinformację. Aby jednak te zdolności WOT były adekwatne do olbrzymich potrzeb, coraz bardziej świadomych skali wyzwań społeczności, niezbędne jest rozwijanie kompetencji własnych formacji. Jestem przekonany, że przysłuży się temu właśnie podpisane porozumienie pomiędzy Akademickim Centrum Komunikacji Strategicznej a Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej. Umożliwi ono kształcenie kadr eksperckich oraz przygotowanie w WOT odpowiedniej ilości specjalistów, którzy będą mogli aktywnie wspierać lokalne społeczności rozwijając ich odporność również na dezinformację.”

Podczas konferencji Pani dyrektor A. Glapiak zaprezentowała również raport, przygotowany na zlecenie ACKS, mający na celu zbadanie podatności na dezinformację w różnych sytuacjach i miejscach. Badania dotyczyły postrzegania fake newsów i prawdziwych informacji dotyczących sytuacji na granicy. Zbadano także stopień zaufania do przekazów medialnych, znajomość sytuacji na granicy, postrzeganie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzono pogłębione wywiady wśród mieszkańców stanu wyjątkowego dotyczące ich odbioru konfliktu na granicy polsko-białoruskiej.

Martyna Wojenka
Zespół prasowy DWOT

FOTO: CO MON

powiązane informacje

Terytorialsi na straży polskiej granicy
Granica,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP 
"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie