WOT i PKP S.A. – Razem Dla Bezpieczeństwa

25 maja br. Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. Głównym celem porozumienia jest wzmocnienie zdolności obronnych Polski i przygotowanie Terytorialsów oraz pracowników PKP S.A. do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa.

Z uwagi na potrzebę umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniania sprawnej i skutecznej realizacji działań, a także propagowania postaw patriotycznych, 25 maja br. Wojska Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. Swoim zakresem obejmuje ono m.in. współpracę w sytuacjach kryzysowych, współpracę szkoleniową, a także wzajemną wymianę informacji.

Jak podkreślił Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław KUKUŁA:

Dzisiaj miarą siły naszej obronności jest odporność państwa, na którą składają się nie tylko działania Sił Zbrojnych. Z perspektywy konfliktu na Ukrainie, ale również naszej historii, zdajemy sobie sprawę, że Polskie Koleje Państwowe są krytycznym elementem systemu odporności państwa. Elementem decydującym o skuteczności obrony, ale i odporności społeczności poddawanej długotrwałej presji zewnętrznej - nie tylko militarnej. Wojska Obrony Terytorialnej również powstały by wzmocnić system obronności, a także integrować wysiłki wielu instytucji oraz inicjatyw obywatelskich, które definiują odporność państwa. Dlatego od pewnego czasu nasza współpraca ulega przyspieszeniu, a dalsze warunki jej rozwoju skodyfikowaliśmy porozumieniem o współpracy, które określi ramy i zapewni swobodę działania dla jednostek WOT oraz podmiotów PKP na terenie całego państwa.

Prezes Polskich Kolei Państwowych S.A. Pan Krzysztof MAMIŃSKI zaznaczył zaś, że:

Porozumienie z Wojskami Obrony Terytorialnej to niezmiernie ważna inicjatywa, szczególnie w świetle agresji Rosji na Ukrainę i toczącej się już od kilku miesięcy, tuż przy naszej granicy, wojny. Nie ma wątpliwości, że sprawny i bezpieczny transport kolejowy jest jednym z elementów determinujących bezpieczeństwo państwa, a w czasie kryzysu militarnego odgrywa niezwykle ważną rolę. Pokazały to Koleje Ukraińskie, ewakuując uchodźców z zagrożonych terenów, zapewniając zaopatrzenie armii i transport ładunków humanitarnych. Warto przypomnieć, że to kolej wytyczyła korytarze dyplomatyczne, którymi do Kijowa przemieszczali się prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz wielu europejskich i światowych polityków. Znaczenie kolei w trudnych czasach udowodniły także spółki Grupy PKP, które już w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę zaangażowały się – w bardzo różnych formach – w pomoc obywatelom i państwu ukraińskiemu.

Na mocy podpisanego porozumienia WOT i PKP S.A. będą realizować szkolenia i ćwiczenia, których istotą będzie wsparcie ochrony i obrony infrastruktury kolejowej. Terytorialsi i Polskie Koleje Państwowe S.A. współdziałać będą również w ramach zarządzania kryzysowego. Wypracowane mają zostać wspólne procedury dotyczące m.in.: zabezpieczenia dworców kolejowych, ewakuacji ludności z miejsca zdarzeń, usuwania skutków klęski żywiołowej oraz świadczenia pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Porozumienie zakłada także wspólne szkolenia z zakresu zabezpieczania infrastruktury kolejowej i obiektów kolejowych, szczególnie w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa dworców kolejowych oraz ich naprawy w przypadku aktów sabotażu.

Martyna Wojenka
Zespół Prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Razem Przeciw Dezinformacji
#SilneWsparcie,  Porozumienia 
Terytorialsi na straży polskiej granicy
Granica,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP 
"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie