CSWOT szkoli Służbę Więzienną

W dniach 17-20 maja br. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu zorganizowało pilotażowy kurs przysposobienia wojskowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. W szkoleniu udział wzięło kilkudziesięciu funkcjonariuszy SW z terenu całego kraju.

Szkolenie realizowane we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej ma charakter pilotażowy. Zapoczątkowane zostało dzięki staraniom Ministerstwa Sprawiedliwości, które uzyskało zgodę na jego realizację z Ministerstwa Obrony Narodowej. Już dzisiaj uwzględniając sytuację międzynarodową, a dokładniej precyzując wojnę na Ukrainie możemy powiedzieć wprost, że ten rodzaj przeszkolenia bojowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest niezwykle potrzebny.

– powiedział generał Andrzej LEŃCZUK Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a także uczestnik pilotażowego kursu dla funkcjonariuszy SW.

Czterodniowe szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia roli, miejsca oraz zadań Służby Więziennej w ramach współdziałania z oddziałami i pododdziałami Wojsk Obrony Terytorialnej na poziomie taktycznym. Instruktorzy CSWOT dodatkowo zapoznali funkcjonariuszy Służby Więziennej z charakterystyką, podziałem i identyfikacją zagrożeń militarnych i niemilitarnych prowadzenia działań na poziomie taktycznym w zakresie odpowiedzialności brygad i batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Więziennej.

Pilotażowy kurs przeszkolenia wojskowego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przygotowany przez kadrę dydaktyczną CSWOT program zajęć uwzględnił rolę i zadania stawiane funkcjonariuszom Służby Więziennej w czasie konfliktu militarnego jak i nasze dotychczasowe doświadczenia z realizowanych szkoleń dla pracowników Lasów Państwowych. Warto podkreślić, że jest to kurs całkowicie pilotażowy i po jego zakończeniu zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski, które pozwolą nam wyklarowanie przyszłego programu kursu szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

– dodał płk Edward CHYŁA Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej,

W czasie czterech dni kursu funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w zajęciach z taktyki, topografii wojskowej, ratownictwa pola walki, szkolenia strzeleckiego, inżynieryjno-saperskiego oraz łączności. W ramach realizowanych zajęć zapoznani zostali ze specjalistycznym wyposażeniem wykorzystywanym do niesienia pomocy na polu walki, uczyli się podstaw nawigacji w terenie, procedur nawiązywania łączności realizowanej z wykorzystaniem radiostacji wojskowych czy też poznawali zasady zachowania w przypadku wykrycia min lub improwizowanych ładunków wybuchowych.

Osobiście uważam, że tego typu szkolenie jest niezwykle potrzebne. Wiele przedstawianych w czasie szkolenia rzeczy jest dla nas całkowitą nowością. Tutaj poznajemy wszelkie tajniki działania w sytuacjach zagrożenia militarnego, a nie tylko pokoju. Dodatkowo mamy możliwość rozszerzenia swojej wiedzy chociażby z elementów posługiwania się bronią palną czy też elementów medycyny taktycznej, które poznajemy od instruktorów posiadających doświadczenie bojowe.

- podsumował jeden z uczestników kursu, funkcjonariusz Służby Więziennej.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

ppor. Krzysztof Wójcik
Oficer prasowy Centrum Szkolenia WOT

Załączniki

powiązane informacje

Styczniowe weekendy pełne szkoleń.
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Powołanie,  Szkolenie w SRO 
Trenuj z Wojskiem: Hokeiści z HK Energa Toruń założą mundury
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Agrykola,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Trenuj z Wojskiem w ferie
SP Sonda,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Wydarzenia,  Zdrowy styl życia,  CSWOT