Ruszają ćwiczenia Defender Europe 2022 i Swift Response 2022

Od 1 do  27  maja br. odbywać się będą ćwiczenia Defender Europe 2022 (DE22) oraz  Swift Response 2022 (SR22) z udziałem polskich żołnierzy. W ćwiczeniach, które odbędą się na terytorium  Polski oraz 8 innych państw,  weźmie udział łącznie 18 000 żołnierzy z ponad 20 krajów, z tego na terytorium Polski ok. 7 000 żołnierzy i 3 000 jednostek sprzętu.

Defender Europe 22 jest międzynarodowym, wspólnym i cyklicznym ćwiczeniem, organizowanym przez Amerykańskie Siły Zbrojne, które ma na celu budowanie gotowości i interoperacyjności między sojusznikami i partnerami USA i NATO.

Polskę, jako jedno z państw-gospodarzy DE22, reprezentować będą żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej,  17 Brygady Zmechanizowanej, 12 Brygady Zmechanizowanej, 2 Brygady Zmechanizowanej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 6 Brygady Powietrznodesantowej, 2 Pułku Inżynieryjnego, 5 Pułku Chemicznego, 9 Brygady Kawalerii Pancernej i Wojska Obrony Terytorialnej  oraz samoloty F-16 z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Su-22 z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego oraz śmigłowce Mi-24 z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

W trakcie ćwiczenia sprawdzona zostanie zdolność współpracy żołnierzy w ramach wspólnej operacji bojowej. Zrealizowane zostaną między innymi epizody taktyczne przemieszczenia na dużą odległość z pokonywaniem przeszkód wodnych oraz szkolenie ogniowe.

Żołnierze WOT maja wpisaną terytorialność w swoje DNA. To właśnie oni najlepiej znają teren swojego SRO, dlatego będą nie tylko współdziałać ale również wspierać jednostki wykonujące zadania w ramach ćwiczeń Defender Europe 2022 i Swift Response 2022. Główne zadania Terytorialsów polegać będą na ochronie wyładunku oraz zabezpieczeniu przemieszczenia sił i środków pododdziałów pancerno-zmechanizowanych. Ponadto WOT będzie wspierać działania jednostek ogólnowojskowych w rejonach przygotowania do przeprawy i miejscach forsowania przeszkód wodnych. W ramach ćwiczenia Swift Response 2022 Terytorialsi będą współdziałać z 6 Brygadą Powietrznodesantową ochraniając lądowiska dla śmigłowców, rejon zrzutowisk oraz wykonując inne zadania taktyczne na korzyść wojsk powietrznodesantowych. Udział żołnierzy WOT w ćwiczeniach jest kolejną szansą zademonstrowania efektywnego współdziałania z wojskami operacyjnymi i sojuszniczymi.

Szkolenie w ramach DE22 na terytorium Polski, w którym poza żołnierzami Wojska Polskiego  wezmą udział wojska z USA, Francji, Szwecji, Niemiec, Danii  i Wielkiej Brytanii, odbędzie się m.in. w obiektach poligonowych w Drawsku Pomorskim, Bemowie Piskim i Żaganiu. V Korpus SZ USA jest odpowiedzialny za dowodzenie całością sił zaangażowanych w ćwiczenia DE22.

Podczas ćwiczenia Swift Response,  6 Brygada Powietrznodesantowa stanowić będzie trzon sił zaangażowanych w operację powietrznodesantową. 550 polskich żołnierzy będzie szkolić się na terytorium Litwy i Łotwy razem z żołnierzami z Czech oraz siłami niemiecko-holenderskimi.

DE22 i SR 22 należą do serii cyklicznych szkoleń defensywnych, nie są one wymierzone przeciwko żadnemu państwu i nie mają związku z obecną sytuacją geopolityczną w regionie. Narodowy i międzynarodowy proces planowania ich rozpoczął się w 2021 roku. 

Przerzut dużej liczby sił i sprzętu, realizowany w ramach tych ćwiczeń wymaga wieloaspektowego zaangażowania ze strony państw-gospodarzy.

Wspólne ćwiczenia podnoszą bezpieczeństwo wschodniej flanki oraz służą przećwiczeniu, zgodnie ze standardami obowiązującymi w NATO,  procedur użycia wojsk oraz ich adaptacji wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki i odstraszeniu potencjalnego agresora.

Defender Europe 2022 jest dowodem niewzruszonego zaangażowania USA w NATO i stanowi doskonały przykład naszych wspólnych zdolności. Pokazuje, że sojusznicy i partnerzy NATO są razem silniejsi.

Centrum Prasowo-Informacyjnego ćwiczenia Defender-22
Zespół prasowy WOT

powiązane informacje

Pierwszy cykl szkoleń z instruktorami CSWOT i GN Stanu Illinois dobiegł końca
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Sprzęt i uzbrojenie 
Polsko-kanadyjska współpraca i pomoc
Niezawodna pomoc,  Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Wydarzenia,  Uchodźcy 
Sprawdzian z przywództwa w międzynarodowym środowisku
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Snajperzy w mieście
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  CSWOT