AGRYKOLA – rozpoczęliśmy szóste kwalifikacje na kurs oficerski dla żołnierzy OT

 

W siedzibie Dowództwa WOT w Zegrzu trwają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na kurs oficerski dla żołnierzy OT. W tym roku WOT obchodzi 5-lecie rozwoju, liczba żołnierzy wzrosła do 32 tysięcy. Powiększono także pulę miejsc w szkołach oficerskich - kandydaci zawalczą aż o 180 miejsc na WAT i AWL.

AGRYKOLA jest kursem oficerskim dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Nazwa projektu nawiązuje do szkoły podchorążych rezerwy piechoty „Agrykola”, założonej w 1941 roku przez Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Specyfika kursów konspiracyjnych, podobieństwo służby AK i OT – ochotnicy z różnych zawodów cywilnych, oraz opresyjny i niebezpieczny czas wojny, wypracowały pewne efektywne wytyczne do selekcji i szkolenia kandydatów. Jak pisano w biuletynie „AGRICOLA” w 1944 roku: „Wasza praca szkoleniowa stanowi dziś całość, a całości tej na imię:  żołnierz-obywatel, uzbrojony w wiedzę wojskową, wyćwiczony, świadomy swej woli młodszego dowódcy, w boju i w życiu żołnierskim, świadomy swej postawy obywatelskiej w społeczeństwie”. Te same elementy są  niezbędne i dzisiaj - na kurs oficerski OT, kwalifikowane są osoby dojrzałe doświadczeniem życiowym i zawodowym. Często są to kierownicy dużych zespołów ludzkich, urodzeni przywódcy, którzy  posiadają naturalne predyspozycje oraz wiedzę do tego by zostać oficerem OT. Podczas kwalifikacji przechodzą sprawdzian ze sprawności fizycznej (ocena niedostateczna dyskwalifikuje kandydata), badanie cech przywódczych oraz wiedzy o miejscu WOT w systemie obronnym państwa. Znajomość celów, misji oraz tożsamości formacji to ważne mierniki kompetencji kandydata.   

Kandydaci zawalczą aż o 180 miejsc na WAT i AWL.  Zasady kwalifikacji są od pięciu lat stałe oraz transparentne. Każdy żołnierz chętny do oficerskich gwiazdek, składa w brygadzie wniosek oraz wypełnia ankietę oceny służby wojskowej. Jeśli osiągnie wymaganą liczbę punktów, przyjeżdża do Dowództwa WOT w Zegrzu. Punkty w szczegółowej ankiecie przyznawane są za dokonania, certyfikaty kursów oraz językowe, zasługi i opinię służbową. Dodatkowo premiowane są listy polecające od kombatantów - żołnierzy Armii Krajowej i weteranów walk o niepodległość oraz żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju. O miejsca na kursie AGRYKOLA mogą starać się żołnierze OT, którzy posiadają co najmniej dyplom studiów I stopnia, nie mogą być karani, w tym dyscyplinarnie w służbie wojskowej, muszą też wykazać się pozytywną oceną ze sprawdzianu sprawności fizycznej, prowadzonego w dniu kwalifikacji.

Wśród kandydatów są osoby o bardzo szerokim spektrum zainteresowań i zawodów: absolwenci zarządzania uczelni zagranicznych, dyrektorzy dużych korporacji, specjaliści IT, a także nauczyciele. Tak duży potencjał zawodowy żołnierzy OT oznacza, że wnoszą oni do armii kompetencje podwójnego zastosowania. Są to osoby bardzo doświadczone w środowisku cywilnym w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Posiadają wysokie kompetencje w komunikacji miękkiej a także wiedzę specjalistyczną. Cechy inteligencji emocjonalnej, tak bardzo pożądane w nowoczesnym zarządzaniu, implementowane są do budowania nowoczesnego przywództwa w WOT. Centralna komisja WOT, przed którą stają kandydaci ocenia wiedzę wojskową oraz wysłuchuje autoprezentacji. W skład komisji wchodzą specjaliści z Dowództwa WOT, szkoleniowcy, specjaliści od wojskowych regulaminów, psycholodzy oraz specjaliści od komunikacji. Wyłonieni w kwalifikacji kandydaci zostaną skierowani na 13-sto miesięczne kursy na AWL i WAT prowadzone w trybie stacjonarno - rotacyjnym, w tym pierwszy miesiąc stacjonarnie, kolejne jedenaście miesięcy w systemie weekendowym oraz w ostatnim miesiącu dwa tygodnie stacjonarnie.

Obecnie trwa piąta edycja kursu AGRYKOLA. Bierze w niej udział ponad stu żołnierzy OT. W sumie, w dotychczas zakończonych – czterech edycjach kursu AGRYKOLA przeszkolono ponad 300 żołnierzy OT, część z nich została już promowana na stopień podporucznika i objęła etaty w brygadach.

Program szkolenia oficerów terytorialnej służby wojskowej pod nazwą „Agrykola” został opracowany w 2017 roku przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON.

Maria KOŁTUNOWSKA
Zespół prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

Żołnierze WOT mianowani na pierwszy stopień oficerski
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia 
Przyszli oficerowie szkolą się w CSWOT
Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia 
Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Kurs AGRYKOLA,  Promocja podoficerska