Wsparcie żołnierzy w świętokrzyskich DPS-ach

 

Piąta fala pandemii koronawirusa nie odpuszcza. W niektórych świętokrzyskich Domach Pomocy Społecznej pojawiły się ogniska zakażeń. Z pomocą przyszli żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kolejna fala pandemii angażuje coraz mocniej służby medyczne i  personel placówek opiekuńczych. W ostatnich dniach nowe ogniska zakażeń wirusem SARS Cov-2 pojawiły się w 3 domach pomocy społecznej w naszym województwie. Są to placówki: Rodzinny Dom Pomocy w Wąchocku, Dom Pomocy Społecznej Sadyba w Skwirzowej w gminie Łoniów oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach.
W placówkach tych osoby zakażone zostały odizolowane od reszty mieszkańców . Ogólny stan pensjonariuszy jest dobry.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zdecydowała o przeprowadzeniu badań wymazowych w trybie interwencyjnym w powyższych placówkach. Wojewoda Świętokrzyski w porozumieniu z dowódcą 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej do wykonania badań skierował wykwalifikowanych żołnierzy . Wczoraj
3 lutego 2022r. 6 zespołów wymazowych 10 ŚBOT pobrało badania od 150 mieszkańców DPS-ów oraz personelu.

Każdego dnia ponad 50 żołnierzy 10 ŚBOT wspiera akcję szczepień, punkty poboru wymazów, personel 5 stacji sanitarno - epidemiologicznych oraz Policjantów w monitorowaniu kwarantanny.  Od początku pandemii w 42 Domach Pomocy Społecznej świętokrzyscy terytorialsi pobrali ponad 6 tys. wymazów, a we wszystkich działaniach ponad  62 tys. próbek. Działania prowadzone są szybko i sprawnie, z największą wrażliwością oraz empatią, przy jak najmniejszych niedogodnościach dla chorych osób.


#TrwałaOdporność trwa już blisko 2 lata. Od ponad 700 dni wspieramy personel medyczny w walce z koronawirusem. Do tego celu angażujemy 1000 Terytorialsów każdego dnia – w 57 szpitalach i kilkunastu szpitalach tymczasowych, 15 stacjach sanitarnych, 70 punktach szczepień, a także w kilku centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wraz ze wzrostem zachorowań rośnie wsparcie Policji na kierunku monitoringu kwarantanny – to nawet kilkadziesiąt tys. adresów skontrolowanych przez żołnierzy każdego dnia.

ppor. Daniel Woś
Rzecznik prasowy 10ŚBOT

Załączniki

powiązane informacje

Mazowieccy Terytorialsi w walce z koronawirusem
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
WOT wraca do bardzo aktywnego wsparcia państwa w walce z koronawirusem
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Uwaga! Kończy działanie infolinia WOT do wsparcia seniorów (800 100 115)
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność