Mazowieccy Terytorialsi w walce z koronawirusem

 

Już od 22 miesięcy żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają opiekę medyczną, inspekcje sanitarne, samorządy i organizacje pozarządowe w działaniach, których celem jest ograniczanie skutków pandemii. Codziennie w walkę z Covid-19 zaangażowanych jest od 100 do 130 żołnierzy 5 MBOT, a ok 1000 z całej formacji.

Skala zaangażowania i prowadzonych działań wynika z bieżących potrzeb i wniosków kierowanych przez wojewodów, samorządy i podmioty opieki medycznej czy sanitarne. Od kilku tygodni zaangażowanie w te działania rośnie, co jest związane ze wzrostem liczby zachorowań w naszym kraju.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez mazowieckich terytorialsów w ramach operacji „Trwała Odporność” należy zaliczyć: wsparcie działania 9 szpitali (w tym 3 szpitale tymczasowych) i innych placówek medycznych, pobieranie wymazów w 5 przyszpitalnych punktach wymazowych. Każdego dnia żołnierze delegowani są również do 13 punktów szczepień oraz 4 centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Terytorialsi realizują także transporty sprzętu medycznego do szpitali. Ponadto, wraz ze wzrostem zachorowań rośnie wsparcie Policji na kierunku monitoringu kwarantanny – to nawet kilkaset adresów skontrolowanych przez żołnierzy każdego dnia w ramach wsparci 8 komend Policji na terenie północnego Mazowsza.

W ramach wsparcia służb medycznych żołnierze dbają o organizację przepływu pacjentów na punktach szczepień, kierują do rejestracji czy miejsca wypełniania ankiet, a także pomagają przy ich wypełnianiu. Pomagają też personelowi bezpośrednio w punkcie szczepień. W szpitalach tymczasowych natomiast zabezpieczają wsparcie logistyki wewnętrznej placówek, przygotowują oraz dostarczają czystą pościel, ubrania ochronne oraz środki ochrony osobistej dla personelu. Przygotowują również pomieszczenia szpitalne do przyjęcia zakażonych pacjentów.

5 Mazowiecka Brygada OT zaangażowała się w walkę z COVID-19 już 18 marca 2020  roku, czyli 2 tygodnie od wykrycia pierwszego przypadku zakażenia w Polsce. Wszystkie podejmowane początkowo przez terytorialsów działania określano jako operację pod kryptonimem „Odporna Wiosna”, jednak w związku ze zmianą charakteru podejmowanych przez żołnierzy działań, w czerwcu 2020 r. „Odporna Wiosna” przekształcona została w „Trwałą Odporność”. Jej cel skupia się na pięciu rodzajach działań: zapobieganie, identyfikowanie, izolowanie, wspieranie oraz przywracanie. W odróżnieniu od prowadzonej na dużą skalę operacji „Odporna Wiosna”’ – „Trwała Odporność” skupiona została głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa, a działania ukierunkowane zostały na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów i wojewodów w taki sposób by panować nad transmisją wirusa.

Na chwilę obecną zaangażowanie w walkę z pandemią oraz wsparcie Straży Granicznej, poza szkoleniem, stanowią priorytetowe działania mazowieckich terytorialsów.

Aneta SZCZEPANIAK
Rzecznik prasowy 5 Mazowieckiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Wsparcie żołnierzy w świętokrzyskich DPS-ach
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
WOT wraca do bardzo aktywnego wsparcia państwa w walce z koronawirusem
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Uwaga! Kończy działanie infolinia WOT do wsparcia seniorów (800 100 115)
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność