Kurs Ratowników Pola Walki

 

Nowy rok to początek intensywych szkoleń żołnierzy w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jedym z nich był kurs CLS – Ratowników Pola Walki, realizowany od 24 do 28 stycznia br. W zajęciach udział wzięło blisko 20 żołnierzy, którzy w swoich macierzystych brygadach OT pełnią funkcję medyczne. To już ósma edycja kursu, który łącznie przygotował do trudnych zadań 120 Ratowników Pola Walki. 

Wojska Obrony Terytorialnej kładą szczególny nacisk na kompetencje medyczne żołnierzy, gdyż docelowo co 6 żołnierz WOT powinien posiadać umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W każdej „Wspaniałej dwunastce” czyli podstawowym elemencie bojowym Wojsk Obrony Terytorialnej występują dwie specjalności medyczne (Ratownik i Starszy Ratownik), których zadania polegają m.in. na ratowaniu zdrowia i życia członków sekcji podczas działań bojowych i kryzysowych.

„Od zawsze interesowałam się medycyną i cieszę się, że podjęcie służby w WOT dało mi możliwość wzięcia udziału w takim szkoleniu. W czasie kursu CLS instruktorzy CSWOT stawiają na praktyczne ćwiczenia, które pozwalają nam odwzorować realne warunki pola walki, a dzięki temu znacząco podnoszą nabywane przez nas umiejętności.” – powiedziała szer. Anna ROMATOWSKA z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Każdy kurs Ratownika Pola Walki trwa pięć dni i poprzedzony jest szkoleniem e-learningowym. Żołnierze w praktyce poznają tajniki udzielania pomocy na polu walki, ewakuacji rannego, realizacji badania urazowego czy wykorzystywania specjalistycznego wojskowego sprzętu medycznego. Ostatniego dnia kursu, w ramach organizowanych egzaminów, wiedza każdego z żołnierzy poddawana jest szczegółowej weryfikacji, ponieważ w czasie niesienia pomocy w realnych działaniach bojowych nie ma miejsca na nawet najdrobniejsze błędy. 

„Takie umiejętności medyczne powinien posiadać każdy żołnierz. Najtrudniejszym elementem szkolenia było zapamiętanie bardzo złożonej procedury medycznej stosowanej w sytuacjach działań bojowych. Przygotowane scenariusze ćwiczeń taktycznych pozwoliły nam nie tylko nauczyć się nieść pomocy, ale także działać w stresie, emocjach oraz ograniczonym czasie, ponieważ każdy z nas musi realizować te działania intuicyjnie bez zastanawiania się.” – dodał kpr. Maciej PALIŃSKI z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Pierwsza edcja kursu CLS miała miejsce w czerwcu 2020 r. Ukończyć szkolenie mogą tylko najlepsi. Podczas 8 odsłon kursu wyszkolono 120 Ratowników Pola Walki.

ppor. Krzysztof Wójcik
Oficer prasowy CS WOT

Załączniki

powiązane informacje

Współpraca popłaca
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca,  CSWOT 
Strzały w szkole – ćwiczenia Gwardzistów i Terytorialsów
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Współpraca,  CSWOT 
Polscy medycy szkolili się na Litwie
Medyczne,  Współpraca,  Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Zawody użyteczno-bojowe ratowników WOT w 7PBOT
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe