Parasol cyberbezpieczeństwa terytorialsów dla lokalnych urzędów

 

W związku z obecnym oddziaływaniem hybrydowym i trwającym ćwiczeniem Zapad, systemy teleinformatyczne polskiej administracji mogą stać się elementem spotęgowanego oddziaływania. Szczególnie podatne na to są systemy na najniższym, lokalnym poziomie - gminne oraz powiatowe. W przeszłości w naszym kraju mieliśmy do czynienia z takimi zagrożeniami, dotykały one na przykład urzędów gmin (np. Orzysz, gdzie hakerzy zamieścili na stronie internetowej urzędu fałszywe informacje o tym, że burmistrz zaprasza na marsz w proteście obecności wojsk amerykańskich). Przykład z ostatnich dni to chociażby atak na stronę Urzędu Miasta w Kołobrzegu, gdzie hakerzy pozostawili fałszywą informację o tym, że „na Litwie migranci brutalnie zamordowali księdza. Być może ukrywają się w Polsce”.

W odpowiedzi na te zagrożenia, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, w ramach operacji pod kryptonimem „SILNE WSPARCIE”, oferują gminom i powiatom w strefie objętej stanem wyjątkowym szkolenia z zakresu: cyberbezpieczeństwa, aktualnych zagrożeń i ataków, dezinformacji, sposobów oceny wiarygodności informacji, elementów wojny hybrydowej oraz  bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Specjalne zespoły wojskowych informatyków będą gotowe do przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa. Zespoły do tych działań wydzieli Zespół Działań Cyberprzestrzennych oraz Wydział Operacji Informacyjnych Dowództwa WOT.

Zapotrzebowanie na wsparcie powinno być kierowane bezpośrednio do Zespołów Oceny Wsparcia, które od piątku spotykają się z samorządowcami i lokalnymi liderami w miejscowościach objętych stanem wyjątkowym na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Działania te są prowadzone w ramach operacji pk. „SILNE WSPARCIE”. Celem tej operacji jest wzmocnienie odporności społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na kryzys o charakterze hybrydowym. W operację na obecnym etapie zaangażowani są żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT oraz 2 Lubelskiej Brygady OT.

*****

Zespół Działań Cyberprzestrzennych WOT to grupa specjalisów IT – żołnierzy, którzy pełnią ochotniczą służbę wojskową, a na co dzień pracują w sektorze cyberbezpieczeństwa, posiadają oni unikalne doświadczenie i kwalifikacje.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

powiązane informacje

Szkolenie Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT z ECSC
Cyber,  Szkolenia i ćwiczenia 
Cyberżołnierze WOT
Cyber 
Cyber-Terytorialsi na ćwiczeniach NATO "Locked Shields"
Cyber,  Szkolenia i ćwiczenia 
Sukces Cyber - Terytorialsów
Cyber,  Szkolenia i ćwiczenia