Cyberżołnierze WOT

 

Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa Wojsk Obroby Terytorialnej (ZDC DWOT) jest komponentem funkcjonującym już od blisko dwóch lat, zlokalizowanym przy Dowództwie WOT w Zegrzu. Podobnie jak Cyberkomponent Gwardii Narodowej Armii Stanów Zjednoczonych, czy Estonii przeznaczony jest do realizowania zadań z zakresu cyberobrony i cyberochrony w Wojskach Obrony Terytorialnej. Przygotowuje się również do działań, które w przyszłości umożliwią w w przypadku wystąpienia takiej potrzeby - wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa administracji rządowej, samorządowej oraz lokalnych społeczności.

Obecnie CyberWot składa się z kilkudziesięciu żołnierzy wyłonionych podczas kilkuetapowej rekrutacji, docelowo będzie w nim służyć ok. 100 żołnierzy. Największą wartością są ludzie, wysokiej klasy specjaliści na co dzień pracujący w najlepszych krajowych i międzynarodowych firmach sektora IT oraz cyberbezpieczeństwa. Są również ekspertami zajmującymi się testami penetracyjnymi, mająymi na celu sprawdzenie podatności systemów na włamania hakerów. Znaczna większość żołnierzy ma kilku i kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, prowadzi również prelekcje na polskich i zagranicznych sympozjach oraz konferencjach.

Żołnierze CyberWOT z sukcesami uczestniczyli w ćwiczeniach wojskowych z obszaru cyberbezpieczeństwa, cyberpoligonach oraz hackhatonach. W ubiegłym roku żołnierze CyberKomponentu WOT wzięli udział w największym stacjonarnym hackathonie w Europie HackYeah 2020, uzyskując wyniki dające im miejsce na podium. W tym roku współuczestniczyli w organizowanym przez NCBC największym i najbardziej złożonym ćwiczeniem z zakresu cyberbezpieczeństwa organizowanym przez NATO – Locked Shields 2021.CyberWOT współuczestniczył w zespole STRATCOM (wsparcie przygotowywanie raportów, komunikacji, współdziałanie z CSIRT i zespołami technicznymi) oraz w zespole Linux (ochrona elementów opartych o system Linux). Żołnierzy CyberWOT można było również spotkać na stoisku firmowym podczas konferencji What The H@ack.

Szkolenie żołnierzy Zespołu Działań Cyberprzestrzennych odbywa się dwutorowo – oprócz szkolenia ogólnowojskowego, cyberżołnierze podczas specjalistycznych szkoleń podnoszą swoje kompetencje między innymi w obszarach: rozpoznania i obrony cyberprzestrzeni, analizy powłamaniowej, utwardzania systemów, a także kształtują miękkie kompetencje, które w przyszłości wykorzystywać będą w swoich województwach, w  rejonach odpowiedzialności swoich jednostek wojskowych.

W rekrutacji do CyberWOT głowny nacisk jest położony na ponadprzeciętnych, uzdolnionych ochotników. Do ZDC rekrutowane są najlepsze osoby zarówno już z dużym doświadczeniem, jak i „młode talenty”, dla których przewidzieny jest rozwój i ukierunkowane szkolenia. W późniejszym czasie planowane jest także utworzenie niewielkich samodzielnych komponentów CyberWOT na szczeblu taktycznycm przy Brygadach WOT.

Jak zostać żołnierzem CyberWOT? Na adres mailowy cyberrekrutacja@mon.gov.pl należy wysłać CV wraz z kwestionariuszem i listem motywacyjnym. Bliższe informacje znajdują się na stronie WOT:

https://terytorialsi.wp.mil.pl/cyberkomponent/rekrutacja

Małgorzata Sanecka-Olszewska
Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa WOT

powiązane informacje

Szkolenie Zespołu Działań Cyberprzestrzennych WOT z ECSC
Cyber,  Szkolenia i ćwiczenia 
Cyber-Terytorialsi na ćwiczeniach NATO "Locked Shields"
Cyber,  Szkolenia i ćwiczenia 
Sukces Cyber - Terytorialsów
Cyber,  Szkolenia i ćwiczenia