Wyróżnieni przez Prezydenta RP za akcje "Obiady dla bohaterów"

Celem projektu “Obiady dla Bohaterów” jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia Kombatantów wirusem COVID-19, poprzez codzienne dostarczanie Weteranom do miejsca zamieszkania ciepłych posiłków, zakupów oraz leków. Głównymi organizatorami jest Fundacja Nie Zapomnij o Nas, Stowarzyszenie Odra Niemen oraz Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego.

W minioną środę, 30 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie uroczyście podsumowana została akcja „Obiady dla Bohaterów”, w której każdego dnia żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej od marca 2020 r. dostarczali ciepłe posiłki, zakupy oraz leki kombatantom z Warmii i Mazur. To właśnie w naszym województwie rozpoczęła się akcja, która jest odpowiedzią wielu współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych na pandemię wirusa COVID-19.

Uroczyste podsumowanie #ObiadówDlaBohaterów odbyło się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego z udziałem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Kwiatkowskiego, Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia oraz Dowódcy WOT - gen. dyw. Wiesława Kukuły. Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, udział w spotkaniu wziął także Dowódca 4 Brygady OT, płk Mirosław Bryś.

"Chcielibyśmy serdecznie podziękować – kolejny już raz - panu Generałowi Wiesławowi Kukule, którego to żołnierze na Warmii i Mazurach, jako pierwsi rozpoczęli niesienie pomocy Kombatantom. Jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej wspierały akcję w całym kraju, a żołnierze i Oficerowie w wielu przypadkach zostawali koordynatorami i wolontariuszami akcji również poza służbą." - podziękował za wsparcie żołnierzy, Patryk Markuszewski, Prezes zarządu Fundacji "Nie zapomnij o nas".

W ramach akcji #ObiadydlaBohaterów na Warmii i Mazurach żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT wspierali ponad 30 kombatantów. Prócz obiadów na każde święta organizowali także świąteczne paczki dla naszych Bohaterów, a w okresie pandemii również pakiety ochronne. Warto zaznaczyć, że dla samotnych i najbardziej potrzebujących kombatantów z Warmii i Mazur akcja trwała nieprzerwanie do marca 2020 roku.

Każdego dnia w niesienie pomocy kombatantom na terenie całej Polski było zaangażowanych blisko 30 wolontariuszy oraz żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych. Pomoc trafiła do niemal 350 weteranów na terenie całego kraju. Przez ponad 3 miesiące wolontariuszką akcji była także Pierwsza Dama.

„Dla mnie była to ogromnie ważna akcja. Przede wszystkim dlatego, że miałam okazję poznać Państwa - wspaniałych ludzi! Pani Jadwigo, Panie Januszu, Panie Feliksie, Panie Zbigniewie, jest mi naprawdę niezwykle miło, że miałam szansę dowiedzieć się tak wiele o Państwa życiu. Dziękuję też, że mogłam stać się chociaż na chwilę częścią tego życia. Dziękuję za tę niezwykłą lekcję historii, za niezwykłą życzliwość i serdeczność z jakimi Państwo przyjmowali mnie i innych wolontariuszy oraz za każdą chwilę rozmowy. Bardzo serdecznie za to dziękuję..." [...] "Państwo jesteście świadkami historii. Państwo uczycie nas patriotyzmu. I nie tylko dzięki Państwa dokonaniom podczas wojny i okupacji, ale także dzięki Państwa życiowej postawie. Uważam, że to nasz obowiązek troszczyć się o to, byście Państwo jak najdłużej byli z nami, byśmy mogli czerpać z Państwa mądrości, bogatego doświadczenia i by najmłodsze pokolenie mogło widzieć w Państwu wzór do naśladowania.” – zwróciła się do obecnych podczas podsumowania Kombatantów Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, Agata Kornhauser-Duda.

Łącznie w obu edycjach akcji dostarczono ponad 75 000 ciepłych posiłków na terenie całej Polski.

ppor. Anna Szczepańska
Przewodnicząca ds. kombatantów 4W-MBOT

Załączniki

powiązane informacje

Terytorialsi wspierają seniorów w szczepieniach
Tradycja,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Batalion WOT w Opolu
Kukuła,  Kadrowe,  Tradycja,  Lokalne,  Wydarzenia 
Święto 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
Wyróżnienia,  HDK,  Społeczne,  Tradycja,  Lokalne