AGRYKOLA – zakończyły się kwalifikacje na piątą edycję kursu oficerskiego dla żołnierzy OT
25.05.2021

AGRYKOLA – zakończyły się kwalifikacje na piątą edycję kursu oficerskiego dla żołnierzy OT

 

W miniony weekend w Zegrzu, w siedzibie Dowództwa WOT zakończyły się  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na kurs oficerski WOT. Sprawdzian ze sprawności fizycznej (ocena niedostateczna dyskwalifikuje kandydata), badanie cech przywódczych, wiedza o miejscu WOT w systemie obronnym państwa, celach, misji oraz tożsamości formacji to główne mierniki kompetencji kandydata.   

AGRYKOLA jest kursem oficerskim dla żołnierzy OT, pełniących terytorialną służbę wojskową. Założeniem projektu jest znalezienie urodzonych przywódców, którzy  posiadają naturalne predyspozycje oraz wiedzę do tego by zostać oficerem OT.

O 120 miejsc na WAT i AWL walczy blisko 300 żołnierzy OT – ochotników. Zasady kwalifikacji są stałe oraz transparentne. Każdy żołnierz chętny do oficerskich gwiazdek, składa w brygadzie wniosek oraz wypełnia ankietę oceny służby wojskowej, i z liczbą uzyskanych tam punktów przyjeżdża do Dowództwa WOT w Zegrzu.  Punkty w szczegółowej ankiecie przyznawane są za dokonania, certyfikaty, zasługi i opinię służbową kandydata w brygadzie, udział w kursach wojskowych, osiągniecia sportowe oraz za listy polecające od kombatantów - żołnierzy Armii Krajowej i weteranów walk o niepodległość oraz żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju. O miejsca na kursie AGRYKOLA mogą starać się żołnierze OT, którzy posiadają co najmniej dyplom studiów I stopnia. Nie mogą być karani, w tym dyscyplinarnie w służbie wojskowej, muszą też wykazać się pozytywną oceną ze sprawdzianu sprawności fizycznej, prowadzonego w dniu kwalifikacji.

Centralna komisja WOT, przed którą stają kandydaci ocenia wiedzę wojskową oraz wysłuchuje autoprezentacji. W skład komisji wchodzą specjaliści z Dowództwa WOT, szkoleniowcy, specjaliści od wojskowych regulaminów, psycholodzy oraz specjaliści od komunikacji.

Wyłonieni w kwalifikacji kandydaci zostaną skierowani na 13-sto miesięczny kurs prowadzony w trybie stacjonarno - rotacyjnym, w tym pierwszy miesiąc stacjonarnie, kolejne jedenaście miesięcy w systemie weekendowym oraz w ostatnim miesiącu dwa tygodnie stacjonarnie.

Obecna kwalifikacja prowadzona jest na piątą edycję kursu AGRYKOLA. Kurs będzie prowadzony w dwóch Akademiach Wojskowych (AWL i WAT). We wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych szkolenie rozpocznie się we wrześniu. Udział w nim wezmą żołnierze szkolący się w specjalnościach lekkiej piechoty i rozpoznania. W Wojskowej Akademii Technicznej szkolenie ruszy od listopada. Tu szkolić się będą kandydaci na oficerów o specjalnościach: eksploatacji systemów łączności, ogólnologistycznej oraz saperskiej. Po trzynastu miesiącach nauki żołnierze przystąpią do egzaminu oficerskiego zgodnie ze standardem kształcenia oficera WP.

Wśród kandydatów są osoby o bardzo szerokim spektrum zainteresowań i zawodów: przedsiębiorcy, sadownik, urzędnicy, informatycy, specjaliści IT, czy nauczyciele. Tak duży potencjał zawodowy żołnierzy OT oznacza, że wnoszą oni do armii kompetencje podwójnego zastosowania. Są to osoby bardzo doświadczone w środowisku cywilnym w zarządzaniu zasobami. Posiadają wysokie kompetencje w komunikacji miękkiej a także wiedzę specjalistyczną. Cechy inteligencji emocjonalnej, tak bardzo pożądane w nowoczesnym zarządzaniu, implementowane są do budowania nowoczesnego przywództwa w WOT.     

Obecnie kontynuowane są edycje przerwane pandemią koronoawirusa, trzecia i czwarta edycja kursu AGRYKOLA. Bierze w niej udział około blisko 180 żołnierzy OT. W sumie, w dotychczas zakończonych - dwóch edycjach kursu AGRYKOLA przeszkolono 106 żołnierzy OT, część z nich została już promowana na stopień podporucznika.

Program szkolenia oficerów terytorialnej służby wojskowej pod nazwą „Agrykola” został opracowany w 2017 roku przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON. Nazwa projektu nawiązuje do szkoły podchorążych rezerwy piechoty „Agrykola”, założonej w 1941 roku przez Kedyw Komendy Głównej AK.

Maria Kołtunowska
Zespół prasowy Dowództwa WOT

Załączniki

powiązane informacje

Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Agrykola,  Promocja podoficerska 
Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Agrykola,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie