Ewakuacja w 40 minut – żołnierze pomogli w transporcie pacjentów szpitala w Skwierzynie

 

Dzisiaj około południa zakończyła się ewakuacje 12 pacjentów przeprowadzona przez żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Działania wojska przeprowadzono szybko, sprawnie, z największą wrażliwością, przy jak najmniejszych niedogodnościach dla chorych osób. Udało się to dzięki wzorowej współpracy wojska, policji i staży pożarnej.

Bardzo trudna sytuacje pandemiczna w województwie lubuskim i duże obłożenie szpitali chorymi na korowawisrusa spowodowała konieczność przewiezienia pacjentów skwierzyńskiego szpitala do Drezdenka i Torzymia. Działania wojska zostały podjęte na wniosek wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka.

Żołnierze ze 151 batalionu WOT ze Skwierzyny zajmowali się koordynacją akcji, przygotowaniem pacjentów do przewozu, umieszczeniem w kartkach oraz odbiorem
w szpitalach docelowych i umieszczeniem pacjentów w salach. Działaliśmy w oparciu o 3 zespoły zadaniowe. Całą akcja wspierana była przez żołnierzy i karetki z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, policję, strażą pożarną oraz pogotowie ratunkowe. Operacja przebiegła bardzo  sprawnie i zajęła nam jedynie 40 minut. – tłumaczy ppor. Krysztof Ciupak dowódca ewakuacji.

Żołnierze WOT realizują operację „Trwała Odporność”, której cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Przywracaj. W swoich działaniach ukierunkowują się na wsparciu opieki medycznej, służb sanitarnych i samorządów.

To już kolejna akcja tego typu, którą przeprowadzali żołnierze z dowodzonego przeze mnie batalionu. Mamy już duże doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Wiedzieliśmy już jak zaplanować oraz sprawne przeprowadzić całą ewakuację . Na podkreślenie zasługuje fakt bardzo dobrego współdziałania z żołnierzami wojsk operacyjnyc oraz służbami Wojewody Lubuskiego. Tego typu działania w dobie kryzysu można śmiało porównać do działań połączonych na polu walki. – podsumowuje ppłk Artur Filipowicz dowódca 151 batalionu w Skwierzynie, wchodzącego w skład 12 Wielkopolskiej Brygady OT

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w tym 151 batalion lekkiej piechoty ze Skwierzyny od początku pandemii COVID-19, aktywnie uczestniczy w działaniach przeciwkryzysowych. Wielkopolscy i Lubuscy terytorialsi wykonali ponad 340 tysięcy wymazów na obecność koronawirusa. Cały czas wspierają ponad 60 placówek medycznych a wkrótce działać będą także pomagając przy masowych punktach szczepień.

kpt. Marcin Misiak
12 Wielkopolska Brygada OT

Załączniki