Porozumienie o współpracy z Inspektoratem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
5.03.2021

Porozumienie o współpracy z Inspektoratem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

 

W dniu 02.03 br. w siedzibie Dowództwa WOT w Zegrzu, odbyło się spotkanie podczas którego Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Wiesław Kukuła wraz z Szefem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, płk Andrzejem Nawrockim podpisali notatkę o współpracy w obszarze wykorzystania zestawów Bezzałogowych Statków Powietrznych Fly Eye (BSP Fly Eye).

Celem porozumienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wojsk własnych oraz sojuszniczych w czasie realizacji ćwiczeń i szkoleń oraz wsparcie prowadzenia działań ratowniczych. Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa wykonuje w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadania Państwowej Straży Pożarnej, w tym organizuje i prowadzi akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidację innych miejscowych zagrożeń.

– „Możliwości jakie daje nam wykorzystanie grup rozpoznania obrazowego WOT są ogromne i mogliśmy się o nich przekonać podczas szkolenia lotniczo-pożarniczego pk. Fire View One, które miało na celu sprawdzenie możliwości wsparcia wojskowej straży pożarnej w rozpoznaniu zagrożeń pożarowych lasów na poligonach przez BSP Fly Eye.” – powiedział płk. Andrzej Nawrocki.

– „Formalizujemy współdziałanie, którego założenia wypracowaliśmy w 2020 roku czasie ćwiczeń praktycznych pk. Firee View One. Idea jest taka, by połączyć działania praktyczne obu formacji, czyli działania szkoleniowe WOT z odpowiedzialnością Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej” – dodał gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Wspólne cele zrodziły pomysł połączenia działań obu formacji. Każda z formacji ma coś, czym się może wymienić. To cenne doświadczenie WOP, wyszkolenie obu formacji oraz sprzęt, którym dysponuje WOT. W tym ostatnim przypadku mowa o BSP Fly Eye, które w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego ułatwiają proces kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi. Warto dodać, że w 2020 roku uprawnienia operatorów do wykonywania lotów szkolnych otrzymało 29 żołnierzy OT (w tym 28 z BOT i 1 z DWOT), w tym 11 operatorów posiada Świadectwa Kwalifikacji Operatora BSP Fly Eye.

Porozumienie precyzuje, m.in.: zasady współpracy DWOT i IWOP w zakresie sposobów dysponowania grup rozpoznania obrazowego WOT (grobr WOT) wyposażonymi w zestawy BSP Fly Eye, zakresy realizowanych czynności służbowych jak również zakres zabezpieczenia logistycznego zadysponowanej grobr WOT.

– „Porozumienie jest wielowątkowe. Zakłada wsparcie planowane oraz pomocniczo-szkoleniowe, które jest spodziewane w związku z realizacją planowanych ćwiczeń i szkoleń na terenach użytkowanych przez komórki i jednostki organizacyjne podległe MON lub przez niego nadzorowane, a także wsparcie interwencyjne, związane z sytuacjami niespodziewanymi” – podkreślił płk. Andrzej Nawrocki.

Pierwszy rodzaj wsparcia, to wsparcie planowane, wykorzystywane do zabezpieczenia ćwiczeń i szkoleń wojsk własnych oraz sojuszniczych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych i ograniczenia strat powstałych w wyniku pożarów i innych miejscowych zagrożeń.

Drugi rodzaj, to wsparcie pomocniczo-szkoleniowe, realizowane przy czynnościach służbowych realizowanych przez jednostki organizacyjne WOP, w szczególność przy szkoleniach i ćwiczeniach z udziałem sił i środków wojskowych straży pożarnych, sprawdzaniu stanu technicznego pasów przeciwpożarowych na terenach leśnych użytkowanych przez wojsko, dokonywaniu oceny strat pożarowych poprzez określenie ich powierzchni.

Trzeci rodzaj wsparcia, to wsparcie interwencyjne, wykorzystywane do wsparcia zaistniałych działań ratowniczych i ograniczenia strat powstałych w wyniku pożarów i innych miejscowych zagrożeń.

Do zakresu realizowanych czynności służbowych grobr WOT, zgodnie z podpisanym porozumieniem należy w szczególności: lokalizacja i obserwacja prędkości oraz kierunku przemieszczania się pożarów wielko powierzchniowych, lokalizacja położenia sił i środków dysponowanych do działań ratowniczych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR), oraz pomiary powierzchni i odległości.

– „Nie ma lepszego szkolenia niż szkolenie w działaniu praktycznym. Rzeczywiste sytuacje wspomagane profesjonalnym potencjałem, to idealna sytuacja szkoleniowa” – podsumował gen. dyw. Wiesław Kukuła. W brygadach WOT na wyposażeniu znajduje się 12 zestawów BSP. W skład jednego zestawu wchodzą 4 platformy powietrzne. Na poziomie każdej brygady wyodrębnione zostały etaty dla żołnierzy obsługujących BPS  oraz przydzielone zostały im ukompletowania. W 2020 r. żołnierze OT intensywnie szkolili się na mini BSL FlyEye. W roku 2020 łącznie zrealizowano blisko 1.000 godzin lotów treningowych, w tym w dzień i w nocy, zarówno w ramach lotów treningowych jak i w ramach wsparcia kryzysowego oraz współpracy z innymi służbami, w tym z Wojskową Ochroną Przeciwpożarową. – „W ramach wspólnych ćwiczeń rozwijamy kompetencje naszych żołnierzy łącząc aspekt szkoleniowy z operacyjnym, poprzez użycie BSP Fly Eye na rzecz Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, a także z faktyczną sytuacją kryzysową”.

W celu realizacji zakresu wsparcia DWOT i IWOP w porozumieniu wyznaczyli swoich koordynatorów, jak również zasady ich współpracy, wymiany doświadczeń z realizowanych czynności służbowych oraz zasad ich doskonalenia.

– „Po raz pierwszy będziemy mieli okazję skorzystania z nowych możliwości jakie daje nam zadysponowanie grobr WOT już na początku czerwca podczas ćwiczenia Dragon-21. Będzie to czas na sprawdzenie możliwości taktycznych w rzeczywistych, niesymulowanych warunkach do których szkolona jest obsługa statków. Sprawdzimy procedury w oparciu o już funkcjonujące porozumienie, a w związku z tym że posiadamy już zdolności bezpiecznej łączności cyfrowej z naszymi pododdziałami wojskowych straży pożarnych na terenie każdego dużego poligonu, to przy wykorzystaniu grobr WOT uzyskujemy nową możliwość organizacji mobilnego stanowiska dowodzenia, z której również podczas tego ćwiczenia chcemy skorzystać” – dodał płk. Andrzej Nawrocki.

Poza tym, planowana jest druga część ćwiczeń praktycznych pk. Firee View Two, której celem będzie współdziałanie kilku służb. Utworzony do celów szkoleniowych sztab kierowania akcją będzie szkolił się wykorzystując BSL Fly Eye, przy czym istotnym aspektem będzie bieżące rozwiązywanie sytuacji problemowych, które mogą wyniknąć w trakcie szkolenia.

 

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

powiązane informacje

Porozumienie pomiędzy Dowódcą WOT a Komendantem Głównym Policji
Porozumienia,  Dowódca WOT,  Kooperacja,  Stańczyk,  Współpraca 
NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz 
IPN podpisał porozumienie z dowództwem WOT o współpracy
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz