Podlascy Terytorialsi otrzymali już 5 000 e-wniosków o realne wsparcie

 

Liczba wniosków o wsparcie, skierowanych do 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej za pomocą aplikacji „Platforma wsparcia WOT”, przekroczyła właśnie pięć tysięcy. 

W całęj Polsce to webowe narzędzie zarejestrowało już blisko 15 tys wniosków o wsparcie ze strony wojska. Aplikację opracowali podchorążowie WAT, którzy podczas operacji "Odporna wiosna" wspierali działania na stanowisku dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Aplikacja została uruchomiona 25 marca br. Dzięki niej instytucje wnoszące o pomoc WOT mogą to zrobić zdalnie i w prosty sposób. Wniosek o numerze 5000 został zarejestrowany w tym tygodniu. Złożył go Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, który zwraca się do Terytorialsów z prośbą o kolejne wsparcie w wykonywaniu pomiarów temperatury i zbieraniu wywiadu epidemiologicznego.

Średnio w aplikacji rejestrowanych jest kilkanaście wniosków dziennie. Wskaźnik realizacji w 1 Podlaskiej Brygadzie OT wynosi 97%. Pozostałe 3% to zgłoszenia zawierające błędy lub anulowane z powodów formalnych.

W grupie instytucji najczęściej wnioskujących o wsparcie znajdują się: Podlaski Urząd Wojewódzki, samorządy, placówki służby zdrowia oraz ośrodki pomocy społecznej. Zgłoszenia wpływały także m.in. od domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych. Zakres wsparcia obejmował głównie: dostawy sprzętu medycznego, środków ochronny indywidualnej i płynów do dezynfekcji; dystrybucję żywności dla osób najbardziej potrzebujących; wsparcie personelu medycznego (pobieranie wymazów, kierowanie ruchem pacjentów); prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego i zapobiegania transmisji koronawirusa.

Aplikacja „Platforma wsparcia WOT” została przygotowana przez podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Narzędzie działa  z poziomu przeglądarki internetowej. Obsługa ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza, w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy oraz nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla oficera łącznikowego z brygady, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy WOT z pomocą. Co ważne – zlecający zadanie na bieżąco może sprawdzać postęp realizacji. Do realizacji przechodzą wnioski, które - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - uzyskały akceptację wojewody.

Aby dokonać rejestracji należy wysłać zgłoszenie na adres: pomocwot(at)mon.gov.pl. W odpowiedzi wnioskodawca otrzyma wiadomość z prośbą o przesłanie szczegółowych danych niezbędnych do założenia konta. Po jego aktywacji użytkownik uzyskuje dostęp do panelu zgłoszeń.

Dodatkowo pod numerem 800-100-115 w godz. 7.30-19.30 działa infolinia wsparcia dla ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych (infolinia wspiera też projekt „ŁĄCZYMY NA ŚWIĘTA”). Z założenia infolinia jest narzędziem pomocniczym, wykorzystywanym wyłącznie w przypadku całkowitego braku możliwości złożenia wniosku o pomoc inną drogą.

kpt. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer Prasowy
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Załączniki

powiązane informacje

Rok działań przeciwepidemicznych
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Wielkopolscy terytorialsi pobrali już 100 tys. wymazów
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
22 tony żywności trafiły do potrzebujących rodzin na Mazowszu
Społeczne,  Trwała Odporność