Sztuczna krew i realizm działań. Centrum Szkolenia WOT przygotowuje ratowników pola walki.


W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu zakończyła się kolejna edycja kursu Combat Lifesaver – ratownika pola walki. W szkoleniu wzięli udział żołnierze z Brygad Obrony Terytorialnej bez wykształcenia medycznego. Kurs był certyfikowany przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Podczas kursu żołnierze realizowali zadania, które mogą ich spotkać w trakcie realnych działań bojowych – mówi kapral Sławomir Lingo, ratownik medyczny i instruktor kursu w CSWOT. – Gdy dochodzi do kontaktu ogniowego z przeciwnikiem ratownik pola walki jest pierwszą osobą, która udziela rannemu możliwie największej pomocy i przygotowuje go do dalszego leczenia. Uczestnicy nie znają scenariusza zajęć, nie są więc w stanie się przygotować do zadania i muszą działać wg poznanych wcześniej procedur. W trakcie ćwiczeń staramy się odzwierciedlić jak najbardziej realne warunki pola walki.

Trwający od 16 do 20 listopada 2020 r. kurs Combat Lifesaver wpisuje się w program kształcenia indywidualnego terytorialsów. Szkolenie ma na celu uzyskanie przez żołnierzy wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie ratownictwa taktycznego, kształtowania poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy czy kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych działaniach ratunkowych. Kurs przygotowuje żołnierzy do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności z udzielania pierwszej pomocy do czasu ewakuacji z pola walki. Celem działania jest minimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz podniesienie morale wśród żołnierzy.

Kurs zakończył egzamin przeprowadzony przez instruktora z Centrum Szkolenia WOT oraz komisję egzaminacyjną z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. 

Przypomnijmy, że Wojska Obrony Terytorialnej kładą szczególny nacisk na kompetencje medyczne żołnierzy, gdyż docelowo co 6 żołnierz WOT powinien posiadać umiejętności z zakresu udzielania pomocy medycznej. W składzie sekcji lekkiej piechoty tzw. „wspaniałej dwunastki”, czyli podstawowego elementu bojowego WOT, jest aż dwóch żołnierzy posiadających kompetencje medyczne – ratownik i starszy ratownik, których zadania polegają m.in. na ratowaniu zdrowia i życia członków sekcji podczas działań bojowych, udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas działań kryzysowych. Elementy pierwszej pomocy, badania urazowego czy ewakuacji poszkodowanego z pola walki wpisane są już w program szkolenia podstawowego i realizowane również w dalszych etapach szkolenia terytorialsów. Szczególnie cenna dla WOTu jest możliwość wykorzystania umiejętności medycznych posiadanych przez żołnierzy-ochotników, nie tylko w ramach wykonywanych czynności służbowych, ale również w życiu codziennym.

Jak pokazuje czas pandemii, kompetencje takie są niezwykle przydatne w działaniach kryzysowych, wielu żołnierzy WOT zostało zaangażowanych m.in. do pobierania wymazów czy ewakuacji DPSów. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności WOT postanowił zwiększyć liczbę szkoleń podnoszących umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz działań przedmedycznych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Sumita Mira Morzyńska
Rzecznik prasowy
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

Załączniki

powiązane informacje

Zawody użyteczno-bojowe ratowników WOT w 7PBOT
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Współpraca popłaca
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca,  CSWOT 
Strzały w szkole – ćwiczenia Gwardzistów i Terytorialsów
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Współpraca,  CSWOT 
Kurs Ratowników Pola Walki
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT