Szkolenie tak jak dotychczas, ale w sanitarnym reżimie

 

Niemal 300 ochotników rozpoczęło szkolenie podstawowe w pięciu brygadach Obrony Terytorialnej. 16-dniowe szkolenie zakończone będzie przysięgami, którą żołnierze złożą 28 i 29 listopada br.

Ze względu na pandemię koronawirusa proces wcielenia przebiegał w podwyższonym reżimie sanitarnym. Także w trakcie szkolenia nowi terytorialsi będą musieli sprostać sanitarnym wymaganiom: żołnierze mają obowiązek zakrywania nosa i ust, kontakt żołnierzy jest ograniczony tylko do zmniejszonych grup szkoleniowych, do których delegowani są ci sami instruktorzy, zmniejszona jest też liczba osób na salach żołnierskich, odpowiednie procedury obowiązują na stołówkach. Duża waga jest przywiązywana do higieny i dezynfekcji.

Mimo tych utrudnień cały proces szkolenia będzie przebiegał zgodnie z planem. Największy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy. Priorytetem jest szkolenie strzeleckie. Podsumowaniem szkolenia podstawowego będzie tzw. pętla taktyczna, stanowiąca nie tylko pierwszy poważny sprawdzian efektów szkolenia, lecz również przepustkę do dalszych etapów służby w WOT.

Szesnastki zakończą się przysięgami wojskowymi, które odbędą się 28 listopada (w Ciechanowie, Gliwicach i Brzegu) oraz 29 listopada (w Jarosławiu, Morągu i Giżycku, Zgierzu).

Z początkiem października Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Zawieszone zostały szkolenia rotacyjne i poligonowe, ale nadal prowadzony jest nabór do formacji, odbywają się szkolenia podstawowe i wyrównawcze, które są przepustką do WOT.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych. Obecnie w WOT służy 26 tys. żołnierzy, w tym 22 tys. ochotników. Struktury formacji są budowane już we wszystkich województwach. Obecnie w strukturze WOT jest 15 brygad OT oraz dwa Centra Szkolenia (w Zegrzu i Toruniu). WOT od marca br. bardzo aktywnie angażuje się we wsparcie działań państwa w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

Wsparcie wojska zamówisz online
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Ruszyło szkolenie na stopień podoficera w Szkole Podoficerskiej SONDA.
SP Sonda,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Terytorialsi wspierają bezpieczne wakacje
Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia