Żołnierze WOT wspierają służby w przeciwdziałaniu podtopieniom

 

Intensywne opady deszczu z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach spowodowały, że systematycznie podnoszą się poziomy rzek.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na wniosek wojewody podkarpackiego podjął decyzję o zaangażowaniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z 3 Podkarpackiej Brygady OT do wsparcia strażaków i innych służb w związku z wystąpieniem realnego zagrożenia lokalnych podtopień.

O godz. 14.00 w rejon miejscowości Bircza (pow. Przemyski), gdzie podnosi się stan rzeki Stupnica (dopływ Sanu), udał się Zespół Oceny Wsparcia 3 Podkarpackiej Brygady OT z zadaniem oceny sytuacji i rekomendacji co do zaangażowania sił WOT. Po ocenie sytuacji podjęto decyzję o zaangażowaniu modułu zadaniowego 3 Podkarpackiej Brygady OT w sile 30 żołnierzy. Planowany czas wejścia do działań: godz. 18.00.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik Prasowy WOT