Terytorialsi na BULL RUN-12

 

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej mieli okazję przećwiczyć na Suwalszczyźnie współdziałanie z własnymi wojskami operacyjnymi oraz wojskami NATO .

Zajęcia zgrywające BULL RUN-12 prowadzą wydzielone pododdziały Batalionowej Grupy Bojowej NATO (eFP BFG) i 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (15BZ). Ich celem jest doskonalenie sprawnego przemieszczenie sił polskich i sojuszniczych w wyznaczone rejony.

We współdziałanie podczas dwunastej edycji zajęć BULL RUN włączyły się pododdziały 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zadania Terytorialsów były wypadkową terytorialnego charakteru formacji. Żołnierze 12 batalionu lekkiej piechoty z Suwałk wspierali przemieszczenie jednostek eFG BFG i 15BZ oraz wprowadzenie ich w Stały Rejon Odpowiedzialności. Terytorialsi wystawili 11 posterunków na trasach przejazdu kolumn wojskowych. Podobne zadanie żołnierze 12blp będą też realizować w końcowym etapie zajęć BULL RUN-12.

Kolejnym pododdziałem 1PBOT zaangażowanym we współdziałanie była Grupa Rozpoznania Obrazowego. Operatorzy Bezzałogowego Systemu Powietrznego Flyeye prowadzili rozpoznanie na rzecz wojsk własnych. Dane z bezzałogowca były bezpośrednio przekazywane do stanowiska dowodzenia.

Zajęcia zgrywające BULL RUN-12 to kolejna okazja do współdziałania z żołnierzami NATO stacjonującymi w Bemowie Piskim. W kwietniu br. żołnierze Stanów Zjednoczonych uczestniczyli w procesie dystrybucji żywności w ramach operacji przeciwkryzysowej „Odporna Wiosna”. Polska strona organizowała warsztaty rozpoznawcze oraz podróż wojskowo-geograficzną dla wojsk eFP BFG. Amerykanie pełnili też rolę instruktorów podczas szkoleń żołnierzy 1PBOT z obsługi i prowadzenia ognia z granatników automatycznych Mk-19 oraz z medycyny pola walki. 

por. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer Prasowy
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Załączniki

powiązane informacje

Team Leader Academy – kurs przywództwa
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Polscy żołnierze zakończyli udział w ćwiczeniu Ridge Runner
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Wspólne szkolenie z amerykańską Gwardią Narodową
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Wspólne loty sojuszników
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe