Wsparcie WOT dla Domów Pomocy Społecznej

W ramach operacji „Odporna Wiosna” Terytorialsi pomagają w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie wysiłek żołnierzy WOT koncentruje się na pobieraniu wymazów od pensjonariuszy i pracowników kolejnych DPS-ów. Dotychczas w całości przebadano personel oraz mieszkańców 436 Domów Pomocy Społecznej, co stanowi ponad 50% wszystkich tego typu placówek w całej Polsce.

Pomoc w Domach Pomocy Społecznej stanowi obecnie jeden z priorytetów prowadzonych przez Terytorialsów działań. Żołnierze ze wszystkich brygad należących do WOT są w stałej gotowości do tego by realizować zlecone przez wojewodów zadania na rzecz DPS-ów. Obecnie najważniejszym w tym obszarze zadaniem jest pobieranie wymazów od pensjonariuszy oraz utrzymywanie stałej zdolności do wspierania ognisk koronawirusa.  

Dotychczas Terytorialsi pobrali próbki od wszystkich mieszkańców i całego personelu z 436 Domów Pomocy Społecznej, co stanowi ponad  50 % wszystkich tego typu ośrodków w Polsce. Najwięcej przebadanych DPS-ów było dotychczas na Podlasiu (35), Lubelszczyźnie (54), Podkarpaciu (33), Mazowszu (57), Pomorzu (40) oraz Wielkopolsce (57).  Wielkopolska jest też pierwszym województwem gdzie zespoły wymazowe WOT przebadały wszystkie DPS-y. Terytorialsi wspierali również zakażone DPS-y m.in. w Wielkopolsce, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu, Pomorzu, Dolnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej oraz Śląsku.

Od rozpoczęcia operacji „Odporna Wiosna” Terytorialsi udzielili wsparcia w 536 DPS-ach. W tym czasie pobrali oni 63 tys. wymazów, z czego 28 tys. wymazów pobranych zostało właśnie w Domach Pomocy Społecznej.

****

Od 20 kwietnia br. na bazie brygad obrony terytorialnej oraz jednostek podległych Dowódcy Generalnemu RSZ zostały utworzone Zespoły Interwencji Kryzysowych. Głównym celem zespołów jest wsparcie ewakuacji i przywracania zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Do ich zadań należy: 1) pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników oraz personelu PDS oraz ich przekazywanie do laboratoriów; 2) przeprowadzenie segregacji (triażu) mieszkańców, personelu i pracowników DPS w celu przygotowania ewakuacji do placówek medycznych; 3) ewakuacja mieszkańców, personelu i pracowników do wskazanych placówek medycznych; 4) dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji; 5) szkolenia mieszkańców, pracowników i personelu DPS w zakresie wdrożenia czynności mających na celu wyeliminowanie transmisji koronawirusa; 6) odtworzenie pierwotnej zdolności DPS do funkcjonowania. Zespoły są kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

Do tej pory Zespoły Interwencji Kryzysowych zostały użyte 49 razy. W wyniku niekorzystnego rozwoju sytuacji mieszkańcy i personel sześciu placówek musiał być ewakuowany. Ewakuacje miały miejsce w Koszęcinie, Drzewicy, Kaliszu – (2 placówki), Kleszczowo  i Czernichów.

Wszelkie działania prowadzone w DPS-ach są prowadzone szybko, sprawnie, z największą wrażliwością, empatią i przy jak najmniejszych niedogodnościach dla chorych osób. Udaje się to zapewnić dzięki wzorowej współpracy z pozostałymi służbami i żołnierzami.

płk Marek PIETRZAK
Rzecznik Prasowy

Załączniki

powiązane informacje

Terytorialsi wspierają bezpieczne wakacje
Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia 
Jak przygotować rodzinę na pobieranie wymazów?
Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Innowacje 
Wsparcie wojska zamówisz online
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność