Wojsko zażegnuje kolejny kryzys w Kaliszu

 

80 żołnierzy zapewnia ewakuację pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej  SALUS w Kaliszu. Działania koordynuje 12 Wielkopolska Brygada OT, współdziałając z personelem medycznym 2 Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia oraz chemikami z 6 batalionu chemicznego Sił Powietrznych, żandarmami i policjantami.

Działania są prowadzone na wniosek Wojewody Wielkopolskiego. Należy podkreślić, że z reguły za funkcjonowanie DPS odpowiadają władze samorządowe. W przypadku kiedy tracą one kontrolę nad sytuacją w DPS-ie reaguje wojewoda, który to w sytuacji wyczerpania wszystkich możliwości może zwrócić się o wsparcie do Sił Zbrojnych.

W czasie operacji „Odporna Wiosna” żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej udzielili bezpośredniego wsparcia już 116 Domom Pomocy Społecznej. Dowódcy brygad OT nawiązali kontakt ze wszystkimi 824 placówkami w Polsce. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja DPS-ów, a brygady OT odpowiadają na potrzeby dyrektorów placówek.

DPS SALUS w Kaliszu jest piątą tego typu placówką, której mieszkańcy są ewakuowani przez wojsko na wniosek wojewody. Wcześniejsze ewakuacje odbyły się w Koszęcinie, Drzewicy, Kaliszu oraz wczoraj w Kleszczowie.

Działania wojska są prowadzone szybko, sprawnie, z największą wrażliwością, empatią i przy jak najmniejszych niedogodnościach dla chorych osób. Udaje się to zapewnić dzięki wzorowej współpracy z pozostałymi służbami i żołnierzami.

Od 20 kwietnia br. w każdym województwie na bazie brygad obrony terytorialnej oraz jednostek podległych Dowódcy Generalnemu RSZ zostały utworzone Zespoły Interwencji Kryzysowych. Głównym celem powstania zespołów jest wsparcie ewakuacji i przywracania zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Zespoły są kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT

Załączniki

powiązane informacje

1000 pedagogów na wojskowych webinariach
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe 
800-100-102: infolinia wsparcia organizatorów wypoczynku
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe 
Podlascy Terytorialsi przeprowadzili pierwszą dekontaminację
Odporna wiosna,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe