Jak komunikować w sytuacjach kryzysowych?

 

W czwartek 6 lutego br. w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyła się konferencja, podczas której specjaliści od  komunikacji i zarządzania kryzysowego debatowali na temat: „Jak komunikować w sytuacjach kryzysowych”.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie komunikowania o sytuacjach kryzysowych, zarówno tych jakie mają miejsce w rzeczywistości realnej, jak: pożary, powodzie, katastrofy komunikacyjne, jak i online – jak dezinformacja, fake news.

Wszystkich zgromadzonych gości powitał dowódca brygady płk Sławomir KOCANOWSKI. Otwierając obrady, pułkownik podkreślił istotną rolę spójności komunikacji w przekazie oraz synergii służb w województwie podlaskim.

Następnie szef Sekcji Komunikacji Społecznej mjr Karol Hamanowicz przedstawił przebieg konferencji, z podziałem na dwie części. Pierwszą stanowiły prelekcje ekspertów od komunikacji, na drugą składały się warsztaty z projektowania komunikacji do hipotetycznej sytuacji kryzysowej.

Wśród gości specjalnych wydarzenia pojawili się m.in.: płk rez. dr Dariusz Kryszk, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej oraz rzecznik prasowy Dowództwa WOT ppłk Marek Pietrzak. Jednym z prelegentów była też red. Monika Andrulewicz z TVP Białystok z wystąpieniem: „Medialny obraz klęsk żywiołowych, katastrof, zdarzeń kryzysowych”.

Zakres konferencji obejmował tematykę szeroko rozumianej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej organizacji w sytuacjach kryzysowych tj.: konsekwencje psychologiczne sytuacji kryzysowych (prelekcja Mirosławy Niewińskiej i Katarzyny Gołębiewskiej z 1PBOT), komunikacja niewerbalna i werbalna w sytuacjach kryzysowych (podinsp. Wojciech Bajeński, Komenda Wojewódzka Policji), rozwiązywanie sytuacji problemowych z użyciem design thinking (dr Beata Leszczyńska, 1PBOT), fake news a ćwiczenia wojskowe (Daniel Szutko, Podlaski Urząd Wojewódzki). Analizę prowadzonych działań podczas klęsk żywiołowych w woj. lubelskim przedstawił kpt. Damian Stanula, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT.

Różne kolory mundurów i garniturów. Jedno wyzwanie:
"JAK KOMUNIKOWAĆ W KRYZYSIE?

W wydarzeniu brało udział ponad 60 osób, w tym specjalistów ze służb i organów administracji województwa Podlaskiego: Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Izby Administracji Skarbowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień. Obecni też byli dowódca łomżyńskiego batalionu oraz dowódcy kompanii ze wszystkich pododdziałów 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W obradach uczestniczył prof. Daniel Boćkowski z Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku.

Porozumienie o współpracy z PSP i Policją

Dzień wcześniej, 5 lutego 2020 r. w Dowództwie WOT podpisano porozumienia o współpracy z Komendantem Głównym Policji oraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Podpisane porozumienia regulują współpracę WOT z Policją w obszarze działań ratowniczych i poszukiwawczych oraz wsparcie PSP przez Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach kryzysowych.

Wkrótce podobne porozumienia zostaną podpisane na szczeblu lokalnym, pomiędzy 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej a Komendą Wojewódzką Policji i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

szer. dr Beata Leszczyńska
Specjalista-Rzecznik Prasowy
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 1PBOT, Paulina Kuczyńska

Załączniki

powiązane informacje

Zawsze gotowi do udzielenia wsparcia
Współpraca,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Interoperacyjność 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Lubelscy terytorialsi w gOTowości do wsparcia energetycznego
Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca 
Zawody użyteczno-bojowe ratowników WOT w 7PBOT
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe