Żołnierze WOT szukają pilota śmigłowca

Kilkudziesięciu żołnierzy WOT z 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady OT uczestniczy w poszukiwaniach w rejonie Wzgórz Dylewskich pilota śmigłowca z powiatu ostródzkiego, który wystartowal i nie ma informacji, by dotarł do celu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek 22/23 grudnia 2019 r., służba dyżurna 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT (4WMBOT) otrzymała informację o zaginięciu cywilnego statku powietrznego w rejonie Ostródy. Aktywowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR). Do działania w trudnym terenie w rejonie Dylewskiej Góry skierowano blisko 30 żołnierzy, którzy w trakcie poszukiwań współdziałają z policjantami i strażakami.

Do tej pory żołnierze WOT brali udział w kilkunastu akcjach poszukiwawczych – głównie zaginionych osób, działania te były prowadzone na wniosek policji. Poszukiwania w rejonie Wzgórz Dylewskich są pierwszymi w historii formacji, których celem jest odnalezienie zaginionego statku powietrznego. 

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze to jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego Wojsk Obrony Terytorialnej. W dniu 25 września 2018 r., zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, Wojska Obrony Terytorialnej zostały włączone w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR). Obecnie siły i środki do systemu wydzielają brygady od 1. do 4. (z czasem gotowości do działania 4 godzin). W roku 2020 do systemu wejdą kolejne brygady OT (od 5. do 13.).

NZPR przeznaczone są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku lub osób zaginionych, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia. Na wyposażeniu NZPR znajdują się m.in. urządzenia do nawigacji, radiotelefony czy też oświetlenia sygnalizacyjne.

Ideą działania NZPR jest wsparcie społeczeństwa nie tylko w sytuacjach katastrof statków powietrznych, ale również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego np. podczas poszukiwania zaginionych osób.

Rozwój zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego stanowi jeden z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służy już blisko 25 tys. żołnierzy. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej ten potencjał może być efektywnie wykorzystany, a terytorialny charakter formacji jest jej olbrzymim atutem, który daje możliwość podejmowania szybszych i sprawniejszych działań.

 

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT

powiązane informacje

Wyróżnieni przez Prezydenta RP za akcje "Obiady dla bohaterów"
Tradycja,  Zarządzanie Kryzysowe 
Uwaga! Kończy działanie infolinia WOT do wsparcia seniorów (800 100 115)
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność