Szczęśliwy finał poszukiwań

Nie wszyscy żołnierze OT wczoraj  świętowali. W godzinach wieczornych na wniosek Komendanta Policji w Koninie Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wydał zgodę na powołanie w trybie natychmiastowego stawiennictwa grupy żołnierzy 12 WBOT. Przed północą przyłączyliśmy się do poszukiwań. O godzinie 9.50 poszukiwana została odnaleziona przez żołnierzy WOT. Dziękujemy Policjantom, Strażakom i mieszkańcom wspieranie Was jest naszym przywilejem.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej już dziesięć razy w tym roku byli angażowani w poszukiwania zaginionych osób. W sumie od początku istnienia tej formacji uczestniczyli w 13 akcjach poszukiwawczych.

Poprzednie tego typu działania były prowadzone na terenach: Lubelszczyzny, Mazowsza, Podkarpacia, Podlasia, ziemi świętokrzyskiej oraz Warmii i Mazur.

Do największych działań poszukiwawczych w jakie zaangażowani byli żołnierze WOT zaliczyć należy szeroko relacjonowane przez media poszukiwania 5-letniego Dawida na Mazowszu.

Użycie wojska do tego typu działań może odbywać się na wniosek Policji na mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policji. Może także odbywać się na wniosek wojewody na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Każdorazowe użycie wojska musi być poprzedzone decyzją ministra obrony narodowej. Takie działania są praktycznym wymiarem misji Wojsk Obrony Terytorialnej, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności".

W WOT prowadzony jest pilotażowy program stworzenia wyspecjalizowanych grup poszukiwawczo-ratowniczych. Program ten jest prowadzony w 13. Śląskiej Brygadzie OT, a jest to program K9, dotyczący działań z udziałem psów poszukiwawczych.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Agrykola,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Porozumienie o współpracy z PERN S.A.
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Służba to nasz przywilej!
Wyróżnienia,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Wydarzenia 
Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie