Amerykańscy gwardziści u podkarpackich terytorialsów

 

- Nie jesteśmy tutaj po to by zmienić Wasze procedury czy politykę działań, ale po to by Was wspierać, pokazać jak my to robimy, jednocześnie sami uczymy się od Was” – powiedział SGM David Marritt z 65 Brygady Gwardii Narodowej Stanu Illinois podsumowując tygodniową wizytę w podkarpackiej brygadzie OT.

 

Tygodniowa wizyta amerykańskich podoficerów u żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady OT była kolejną z serii tzw. „Staff assistant visit”. Niedawno grupa amerykańskich podoficerów uczestniczyła w szkoleniu żołnierzy lubelskiej brygady.

W minionym tygodniu Amerykańscy podoficerowie uczestniczyli w zajęciach metodycznych dla instruktorów strzelców wyborowych, medyków oraz instruktorów szkolenia indywidualnego. Na poligonie w Nowej Dębie Amerykanie uczestniczyli w szkoleniu zintegrowanym żołnierzy batalionu lekkiej piechoty z Niska, gdzie mogli osobiście odbyć strzelania przygotowawcze i bojowe z broni snajperskiej, karabinu maszynowego UKM oraz karabinka.

Takie wizyty umożliwiają szczególnie cenną wymianę doświadczeń w obszarze metod i form szkolenia oraz przyjętych rozwiązań organizacyjnych.

- Gwardziści Stanów Zjednoczonych Stanu Illinois współpracują z Siłami Zbrojnymi RP nie tylko w obszarze szkoleniowym, ale bardzo często spotykamy się w operacjach poza granicami kraju. Jest to Stan, który deleguje swoich przedstawicieli jako zespoły towarzyszące między innymi naszym żołnierzom na misjach pokojowych. Wracając do szkolenia dzisiaj nasi żołnierze wykorzystują wieloletnie doświadczenie Gwardzistów, a w szczególności poziom wyszkolenia podoficerskiego. Amerykanie mają bardzo dobrze przygotowanych instruktorów w zakresie wiedzy specjalistycznej. I to oni są odpowiedzialni za naukę i przygotowanie przyszłych adeptów. Ćwiczenia naszych żołnierzy z podoficerami (instruktorami) GN pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z ich metodami i formami szkolenia oraz przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi i szkoleniowymi. Po zakończeniu wizyty dokonamy weryfikacji metodycznych rozwiązań w kontekście ewentualnego zastosowania w naszej pragmatyce szkoleniowej – powiedział płk Dariusz Słota – dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

***

Gwardia Narodowa Stanu Illinois liczy około 10 tys. żołnierzy wojsk lądowych (Army National Guard) i ponad 3 tys. w jednostkach powietrznych (Air National Guard). Jest formacją ochotniczą i podlega władzom stanowym, ale może być również skierowana przez rząd federalny do udziału w innych operacjach np. w Iraku czy Afganistanie. Gwardziści są rekrutowani spośród lokalnej społeczności, pomagają innym służbom podczas klęsk żywiołowych – pożarów, powodzi, huraganów, a także
w różnych innych stanach wyjątkowych.

 

 

por. Witold SURA
Rzecznik prasowy
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
tel. 600819411
email: witoldsura@wp.pl

Załączniki

powiązane informacje

Suwalscy Terytorialsi na szkoleniu z sojusznikami z NATO
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Podlascy Terytorialsi na szkoleniach z Batalionową Grupą Bojową NATO
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Victory Eagle - współdziałanie z sojusznikami
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Skwierzyńscy Terytorialsi szkolili się z Amerykanami
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe