Potencjalny zakres wsparcia WOT w związku z awarią oczyszczalni - w kontekście dyskusji w mediach.

 

Wczoraj, głównie w mediach społecznościowych, a dzisiaj już na łamach niektórych portali internetowych, toczy się dość jednostronna dyskusja na temat tego co WOT może robić w związku z awarią oczyszczalni ścieków. 
Poraża nas brak wyobraźni osób zabierających głos.

Poniżej kilka słów o projektowanych zdolnościach i praktyce działania, zwłaszcza, że jesteśmy już po praktycznej weryfikacji podobnych działań.

Dzisiaj - na obecnym etapie rozwoju - w przypadku skażenia wody nasze działania będą koncentrować się na wsparciu dystrybucji wody pitnej. Wsparcie polega na uzupełnieniu, rozszerzeniu lub przejęcia odpowiedzialności za wybrane rejony od innych właściwych instytucji. W praktyce realizuje się to poprzez dystrybucję wody z cystern oraz rozdział wody butelkowanej.

Ważne jest również tzw. mapowanie potrzeb. Około 10% populacji (osoby starsze, chore, mieszkające w oddaleniu i odosobnieniu) nie jest w stanie poradzić sobie w tej sytuacji. W praktyce żołnierze muszą dotrzeć do każdego zabudowania i dokonać indywidualnej oceny. W blokach zapukać do każdego mieszkania. Oznaczyć budynki, dla których woda musi zostać dostarczona mieszkańcom bezpośrednio. Innym celem mapowania jest stwierdzenie, czy na skutek skażenia wody nie doszło już do zachorowań i zagrożenia zdrowia osób, które wspieramy. Takie działania jak widać wymagają zaangażowania nie tylko sprzętu (cysterny, samochody ciężarowe), ale również dużej ilości żołnierzy.

Potężne potrzeby w zakresie wody pitnej generują gospodarstwa rolne. Co ważne gospodarstwa bardzo często czerpią wodę bezpośrednio z rzek. Dla przykładu hodowla 10 sztuk bydła potrzebuje dziennie około 1000 litrów wody, nie skażonej wody.

Na zdjęciu jedna z naszych cystern CW-10 w czasie działań na Lubelszczyźnie. Na pokładzie 8100 litrów wody pitnej. Wszystkie cysterny podlegają restrykcyjnemu badaniu i kontroli min. przez SANEPID.

Co projektujemy w tym zakresie na lata kolejne?: 1) Stacje do uzdatniania wody; 2) studnie polowe; 3) zespoły MERT (ang. Multirole Exploitation Reconnaissance CBRN Team) - po jednym na każdą brygadę.

Zachowajmy spokój i nie dajmy się ponieść emocjom w czasami bardzo gorącej dyskusji.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Agrykola,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Porozumienie o współpracy z PERN S.A.
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Służba to nasz przywilej!
Wyróżnienia,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Wydarzenia 
Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie