Gotowi do zabezpieczenia polskich harcerzy

Dzisiaj na terenie Zachodniej Virginii w USA rozpoczyna się 24 Międzynarodowy Zlot Harcerzy. Nad bezpieczeństwem Polaków czuwa grupa żołnierzy WOT, którzy zostali włączeni w system międzynarodowych zespołów medycznych. W ostatnich dniach wspólnie z amerykańskimi gwardzistami  Polacy odbyli szereg szkoleń i obecnie są w pełnej gotowości do zabezpieczenia zlotu.

Choć 24 Międzynarodowy Zlot Harcerzy (24th World Scout Jamboree - North America 2019) oficjalnie rozpoczyna się dzisiaj (22 lipca),  to przygotowania do niego trwały od dawna i uwzględniały wiele elementów dotyczących zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Ostatni praktyczny sprawdzian przed rozpoczęciem zlotu miał miejsce w sobotę 20 lipca br. Podczas przeprowadzonej symulacji wszystkie służby wspólnie przećwiczyły procedury na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Żołnierze WOT (ratownicy medyczni oraz pielęgniarki) od niedzieli pracują wspólnie z amerykańskimi żołnierzami Gwardii Narodowej Zachodniej Virginii (West Virginia National Guard), Polacy zostali włączeni w system międzynarodowych zespołów medycznych. Polskie pielęgniarki przydzielono do centralnego szpitala polowego w Delta Camp na terenie Jamboree. Ratownicy medyczni oddelegowani zostali do pełnia dyżurów w punktach medycznych, we wszystkich obozach, w których mieszkają polscy harcerze oraz na terenach gdzie zaplanowano organizację najbardziej urazowych konkurencji sportowych. Żaden obóz z polską młodzieżą nie będzie pozostawiony bez opieki polskiego ratownika medycznego lub pielęgniarki WOT.

Nad bezpieczeństwem polskich harcerzy czuwają również żołnierze WOT wykonujący zadania w ramach centrum zarzadzania i reagowania kryzysowego. Centrum mieści się w Glen Jean i na bieżąco monitoruje zlot pod względem bezpieczeństwa.

Dotychczas WOT i Gwardia Narodowa USA współpracowały w obszarze ćwiczeń i szkoleń. Zlot jest wydarzeniem, w którym może zostać sprawdzony element kooperacji podczas działań wspierających społeczności lokalne. Jest to doskonała płaszczyzna do wymiany doświadczeń i wspólnej nauki.

***

18 lipca br. do USA wyruszyła grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy wspólnie z gwardzistami stanu Zachodnia Virginia mają za zadanie zabezpieczać 24. Międzynarodowy Zlot Harcerzy z całego świata. W zlocie bierze udział blisko 45 tys. skautów ze 164 krajów, w tym blisko 500 harcerzy z Polski, to właśnie m.in. zabezpieczeniem ich pobytu na miejscu w USA będą zajmowali się Terytorialsi.

Fot.: West Virginia National Guard

Tekst: Martyna Wojenka

powiązane informacje

Combat Life Saver w amerykańskim stylu ze Stołecznymi Terytorialsami
Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Medyczne,  Współpraca 
Polscy medycy szkolili się na Litwie
Medyczne,  Współpraca,  Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Zawody użyteczno-bojowe ratowników WOT w 7PBOT
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Współpraca popłaca
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca,  CSWOT