Ciąg dalszy działań pomocowych WOT na lubelszczyźnie

 

Minionej nocy po raz kolejny wojewoda lubelski zawnioskował u użycie wojska celem wsparcia innych służb w sytuacji kryzysowej. Tym razem pomocy potrzebowali mieszkańcy lubelskich miejscowości dotkniętych skutkami gwałtownych burz.

 

Mieszkańcy Lubelszczyzny po raz kolejny w ciągu ostatnich tygodni zostali dotknięci skutkami gwałtownych zmian pogody. Wczoraj nad Wierzchowiskami w gm. Modliborzyce przeszły gwałtowne burze z ulewnym deszczem. Lokalna niepozorna rzeka nie zdołała odprowadzić spływającej ze wzniesień wody i zalała dużą część wsi Wierzchowiska Pierwsze i Drugie.

Na wniosek wojewody lubelskiego w nocy do wsparcia strażaków skierowani zostali żołnierze 2. Lubelskiej Brygady OT. Najpierw agregaty prądotwórcze, maszty oświetleniowe i cysterna z wodą, a od rana do bezpośredniej pomocy mieszkańcom weszło 80 żołnierzy lubelskiej brygady.

Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz ograniczanie ich skutków poprzez wsparcie straży pożarnej oraz innych służb jest jednym z zadań Wojsk Obrony Terytorialnej. Takie działania są praktyczną realizacją misji WOT jaką jest obrona i wsparcie lokalnych społeczności. Pierwsze tego typu działania żołnierze WOT prowadzili w ostatniej dekadzie maja, wspierając strażaków i współdziałając z żołnierzami wojsk operacyjnych w niesieniu pomocy mieszkańcom pięciu województw dotkniętych skutkami trąby powietrznej i powodzi.

Siły i środki 2. Lubelskiej Brygady OT od jesieni 2018 r. są włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Procedura ich uruchomienia jest taka sama jak w przypadku innych rodzajów sił zbrojnych i jest realizowana zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a wydzielone siły są przekazane w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego RSZ.

 

Harmonogram zdarzeń w dniu 19 czerwca:

W środę, 19 czerwca br., w godzinach wieczornych nad miejscowością Wierzchowiska w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie przeszły bardzo gwałtowne burze z ulewnymi deszczami, w wyniku których miejscowość została praktycznie zalana wodą.

Około godz. 18.00 w rejon dotknięty kataklizmem dowódca 2. Lubelskiej Brygady OT skierował Zespół Oceny Wsparcia, który po rekonesansie rejonu zarekomendował użycie wojska celem wsparcia działań straży pożarnej. O godz. 20.00 do żołnierzy brygady został wysłany alert gotowości z informacją o możliwości powołania alarmowego w trybie natychmiastowych w ciągu najbliższych 6 godzin.

O godz. 22.00 na wniosek wojewody lubelskiego minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podjął decyzję o wsparciu wojska dla lokalnych społeczności, trenowych organów administracji państwowej i publicznej oraz służb ratowniczych, w szczególności: Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w rejonie Wierzchowisk.

Siły główne wydzielone zostały z 2. Lubelskiej Brygady OT, w składzie: 80 żołnierzy, 6 agregatów prądotwórczych, 2 maszty oświetleniowe oraz cysterna wodna. Na chwilę obecną (godz. 23.00) na miejsce dojeżdża sprzęt wraz z operatorami.

Foto: DWOT

ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik WOT

powiązane informacje

Wyróżnieni przez Prezydenta RP za akcje "Obiady dla bohaterów"
Tradycja,  Zarządzanie Kryzysowe 
Uwaga! Kończy działanie infolinia WOT do wsparcia seniorów (800 100 115)
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność