Aktualizacja działań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej  w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Stan na: 25 maja 2019 r., godz. 17.00
25.05.2019

Aktualizacja działań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej  w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Stan na: 25 maja 2019 r., godz. 17.00

 

 Dzisiaj mija piąty dzień realizacji zadań kryzysowych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W bezpośrednie działania na terenie czterech województw było dzisiaj  zaangażowanych blisko 500 żołnierzy WOT. Poprawiające się warunki pogodowe na południu kraju spowodowały podjęcie wstępnych decyzji o ograniczeniu zaangażowania sił na Śląsku i w Małopolsce. Żołnierze zgrupowań zadaniowych z tych terenów odtwarzają zdolność bojową i przygotowują się do ewentualnych kolejnych działań. Na Lubelszczyźnie działania zakończyli żołnierze zgrupowania zadaniowego, które wspierało strażaków w usuwaniu zniszczeń po trąbie powietrznej. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady OT nadal jednak walczyli dzisiaj z kryzysem wspierając wysiłek świętokrzyskich terytorialsów w rejonie elektrowni Połaniec, w tym rejonie wzmacnianie wałów na Wiśle odbywało się również w nocy. W rejonie Sandomierza wały na Wiśle wzmacniali żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady OT. Na Podkarpaciu strażaków wspierali żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT w rejonach miejscowości: Wadowice Dolne, Grębów i Bojanów.

Nadal utrzymywany jest najwyższy stopień gotowości do działania dla żołnierzy WOT w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Powołanie żołnierzy na terenie tych województw w trybie natychmiastowego stawiennictwa może nastąpić w czasie krótszym niż 12 godzin.

Na terenie województw: mazowieckiego oraz łódzkiego powołanie w trybie natychmiastowego stawiennictwa może nastąpić w czasie do 24 godzin.

W pozostałych województwach (wielkopolskim, podlaskim, warmińsko – mazurskim, kujawsko – pomorskim oraz pomorskim) stawiennictwo żołnierzy WOT nie jest planowane w czasie krótszym niż 24 godziny.

Foto: DWOT

ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik WOT

Załączniki

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Agrykola,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Porozumienie o współpracy z PERN S.A.
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Służba to nasz przywilej!
Wyróżnienia,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Wydarzenia 
Ćwiczenia współdziałania służb WYPADEK 2022
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe