Aktualizacja działań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej  w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Stan na: 25 maja 2019 r., godz. 17.00
25.05.2019

Aktualizacja działań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej  w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Stan na: 25 maja 2019 r., godz. 17.00

 

 Dzisiaj mija piąty dzień realizacji zadań kryzysowych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W bezpośrednie działania na terenie czterech województw było dzisiaj  zaangażowanych blisko 500 żołnierzy WOT. Poprawiające się warunki pogodowe na południu kraju spowodowały podjęcie wstępnych decyzji o ograniczeniu zaangażowania sił na Śląsku i w Małopolsce. Żołnierze zgrupowań zadaniowych z tych terenów odtwarzają zdolność bojową i przygotowują się do ewentualnych kolejnych działań. Na Lubelszczyźnie działania zakończyli żołnierze zgrupowania zadaniowego, które wspierało strażaków w usuwaniu zniszczeń po trąbie powietrznej. Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady OT nadal jednak walczyli dzisiaj z kryzysem wspierając wysiłek świętokrzyskich terytorialsów w rejonie elektrowni Połaniec, w tym rejonie wzmacnianie wałów na Wiśle odbywało się również w nocy. W rejonie Sandomierza wały na Wiśle wzmacniali żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady OT. Na Podkarpaciu strażaków wspierali żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT w rejonach miejscowości: Wadowice Dolne, Grębów i Bojanów.

Nadal utrzymywany jest najwyższy stopień gotowości do działania dla żołnierzy WOT w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Powołanie żołnierzy na terenie tych województw w trybie natychmiastowego stawiennictwa może nastąpić w czasie krótszym niż 12 godzin.

Na terenie województw: mazowieckiego oraz łódzkiego powołanie w trybie natychmiastowego stawiennictwa może nastąpić w czasie do 24 godzin.

W pozostałych województwach (wielkopolskim, podlaskim, warmińsko – mazurskim, kujawsko – pomorskim oraz pomorskim) stawiennictwo żołnierzy WOT nie jest planowane w czasie krótszym niż 24 godziny.

Foto: DWOT

ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik WOT

Załączniki

powiązane informacje

Wyróżnieni przez Prezydenta RP za akcje "Obiady dla bohaterów"
Tradycja,  Zarządzanie Kryzysowe 
Uwaga! Kończy działanie infolinia WOT do wsparcia seniorów (800 100 115)
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność