Aktualizacja działań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej  w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych Stan na: 24 maja 2019 r., godz. 10.00
24.05.2019

Aktualizacja działań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych Stan na: 24 maja 2019 r., godz. 10.00

Aktualizacja działań żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej
w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

Stan na: 24 maja 2019 r., godz. 10.00

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od wtorku 21 maja br. wspierają mieszkańców terenów dotkniętych kryzysem na terenie: Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, a od dzisiejszej nocy również na terenie woj. świętokrzyskiego.

21 maja 2019 r. (wtorek):

W dniu 21 maja minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, na wniosek wojewody lubelskiego, wydał decyzje o wsparciu służb ratunkowych oraz mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy w gminach Wojciechów i Konopnica w powiecie lubelskim. Natychmiast aktywowany został Zespół Oceny Wsparcia 2. Lubelskiej Brygady OT, który udał się na miejsce dotknięte kataklizmem, nawiązał kontakt ze strażakami i dokonał oceny możliwości wsparcia ich działania.  W trybie alarmowym aktywowano żołnierzy i już po około godzinie skompletowano siły i środki do udziału w akcji. O godz. 17.30 na miejscu zdarzenia było już blisko 200 żołnierzy WOT ze sprzętem, gotowych do działania.  W nocy (21/22 maja) terytorialsi z 2. Lubelskiej Brygady OT kontynuowali działania w rejonie dotkniętym trąbą powietrzną, decyzją sztabu kryzysowego część personelu została zwolniona, a do działań nocnych zostały wykorzystane agregaty prądotwórcze, maszty oświetleniowe. Żołnierze WOT pomagali mieszkańcom w zabezpieczeniu budynków, których dachy zostały zerwane na skutek trąby powietrznej.

22 maja 2019 r. (środa):

22 maja w usuwaniu zniszczeń na terenie gm. Wojciechów brało udział kilkudziesięciu żołnierzy WOT wspierając strażaków. Tego dnia działania terytorialsów skupiały się wokół zapewnienia zasilania energią elektryczną za pomocą agregatów prądotwórczych oraz na udrażnianiu dróg poprzez wycinkę zwalonych drzew.

22 maja w odpowiedzi na alert RCB o intensywnych opadach deszczu i burz w południowo-wschodniej Polsce dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej podjął decyzję o podniesieniu gotowości Zespołów Oceny Wsparcia brygad OT na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Wieczorem pierwsi żołnierze przystąpili do realizacji zadań na podtopionych terenach

23 maja 2019 r. (czwartek):

W dniu 23 maja w działaniu zaangażowanych było blisko pół tysiąca żołnierzy WOT. Siły WOT są rotowane by zapewniać całodobową zdolność do działania. Dla żołnierzy WOT w całym kraju podniesiony został stan gotowości z możliwością alarmowego powołania do służby w ciągu 12 godzin.

Lubelskie:

W ramach zgrupowania zadaniowego w m. Stasin (gm. Wojciechów) żołnierze 2. Lubelskiej Brygady OT kontynuowali usuwanie skutków zniszczeń po trąbie powietrznej.

W godzinach popołudniowych siły główne zakończyły realizację zadań. W ich miejsce wszedł Zespół Wsparcia Odbudowy (ZWO), którego zadaniem jest ocena potrzeb w zakresie kontynuacji wsparcia i pomoc w przywróceniu stanu pierwotnego. Było to pierwsze uruchomienie ZWO w historii WOT.

 

Podkarpackie:

Blisko 150 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady OT wspierało działania strażaków współdziałając z żołnierzami wojsk operacyjnych w gm. Wadowice (Izbiska, Wampierzów). Do głównych zadań podkarpackich terytorialsów należało przeciwdziałanie podtopieniom poprzez uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych oraz zabezpieczanie gospodarstw przed wodą z przesiąkających wałów.

Małopolska

Ponad 200 żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady OT realizowało zadania przeciwdziałania podtopieniom w gm. Radwan (Suchy Grunt), podobnie jak na Podkarpaciu żołnierze WOT wspierali strażaków zabezpieczając gospodarstwa przed wodą.

Śląskie

Niekorzystne prognozy dla tego regionu stały się przyczynkiem za podjęciem decyzji o mobilizacji 131 batalionu lekkiej piechoty z Gliwic. Ponad 80 żołnierzy pomagało między innymi w umacnianiu wałów, tak by ochronić przed wodą pobliskie gospodarstwa. Na miejscu była też kompania wyposażona w łodzie, agregaty prądotwórcze, zestawy oświetleniowe i kombinezony do pracy w wodzie. Kolejnych 100 żołnierzy Śląskiej Brygady czeka w gotowości do wsparcia województwa małopolskiego. W Bieruniu, Szczyrku i Brennie swoje zadania wykonywały Zespoły Oceny Wsparcia

Świętokrzyskie

Do działania w rejonie Sandomierza jest w gotowości 150 żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady OT.

Obecna sytuacja jest dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej pierwszym, tak poważnym sprawdzeniem umiejętności. 

24 maja 2019 r. (piątek):

Dzisiaj mija czwarty dzień realizacji zadań kryzysowych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W tej chwili w działania na terenie pięciu województw zaangażowanych jest blisko 500 żołnierzy WOT.

Terytorialsi wspierają strażaków i współdziałają z żołnierzami wojsk operacyjnych na terenie: Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska i Ziemi Świętokrzyskiej. Na tych terenach obwiązuje najwyższy stopień gotowości żołnierzy WOT, powołanie w trybie natychmiastowego stawiennictwa może nastąpić w czasie krótszym niż 12 godzin.

Na terenie województw: łódzkiego, wielkopolskiego, podlaskiego oraz warmińsko – mazurskiego powołanie w trybie natychmiastowego stawiennictwa może nastąpić w czasie do 24 godzin.

W pozostałych województwach (mazowieckie, kujawsko – pomorskie, pomorskie) stawiennictwo nie jest planowane w czasie krótszym niż 24 godziny.

Lubelskie:

W gotowości 12 godzinnej utrzymywane są siły 2. Lubelskiej Brygady OT.

Podkarpacie:

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady OT wspierają strażaków i współdziałają z żołnierzami wojsk operacyjnych w Izbiskach uszczelniając groble. Brygada utrzymuje w gotowości odwód do wsparcia działań kryzysowych na kierunku innego województwa.

Małopolska

Żołnierze 11. Małopolskiej Brygady OT likwidują skutki powodzi na rzece Breń. Główne działania prowadzone są  w gm. Radwan (Suchy Grunt). Żołnierze zajmują się m. in. umacnianiem Wałów na rzece Upust. Brygada utrzymuje odwód do działania na terenie Krakowa.

Śląskie

Na terenie woj. śląskiego powołane zostały dwa wojskowe zespołu zadaniowe. Jeden z nich skierowany na kierunek Bieruń, gdzie żołnierze zabezpieczają miejsca zagrożone falą powodziową w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Sytuacja w tym regionie się stabilizuje. Drugi zespół został powołany na kierunku Bielsko-Biała (rejon osiedla Komornice), gdzie działania mają rozpocząć od godz. 14:00.

Świętokrzyskie

Żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady OT weszli do działań na krótko po północy, umacniając wały w miejscowości Zawichost. Od rana prowadzone są działania w rejonie Sandomierza. Brygada jest w stałej gotowości do zabezpieczania miejsc szczególnie zagrożonych falą powodziową.

 

Na uwagę zasługuje bardzo wysoki odsetek stawiennictwa w trybie natychmiastowym żołnierzy OT, który wynosi 95%. Należy przy tym zaznaczyć, że wielu jeszcze niepowołanych żołnierzy zgłasza swoją dyspozycyjność do natychmiastowego stawiennictwa. Z powołania w trybie natychmiastowym zwolnieni są żołnierze - strażacy OSP, maturzyści i bezpośrednio dotknięci skutkami kryzysu.

Foto: DWOT

ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik WOT

Załączniki

powiązane informacje

Kujawsko-Pomorscy Terytorialsi ćwiczyli z JAŚMINEM
Współpraca,  Medyczne,  Szkolenie w SRO,  Zarządzanie Kryzysowe,  Szkolenia i ćwiczenia 
Zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej we wsparciu administracji publicznej w m. Gniezno
Zarządzanie Kryzysowe,  Wydarzenia,  Współpraca 
Zawsze gotowi do udzielenia wsparcia
Współpraca,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Interoperacyjność 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT