Projekt, który ratuje życie

 

 

Realizując systematyczną donację krwi, możemy pełnić rolę stabilizatora systemu niwelującego wahania w poziomie stanów krwi – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła Dowódca WOT podczas ubiegłotygodniowej konferencji inaugurującej
II edycję projektu Krwioobieg Terytorialsa.

Pośród zaproszonych prelegentów znaleźli się nie tylko wybitni przedstawiciele środowiska medycznego, ale również weterani
i żołnierze, którym idea ta jest szczególnie bliska.

 

W dn. 22 maja br. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało konferencję, która stanowi rozpoczęcie drugiej już edycji projektu Krwioobieg Terytorialsa. Jak zaznaczył gen. dyw. Wiesław Kukuła – Pierwsza edycja projektu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 2000 żołnierzy, którzy łącznie, podczas jej trwania oddali ponad 1300 litrów krwi. Co oznacza, że co 10 żołnierz naszej Formacji jest krwiodawcą. To więcej niż zakładaliśmy – dodał Dowódca WOT.

1500 zebranych litrów krwi i zaangażowanie 2500 krwiodawców – to cel II edycji projektu, jednak głównym założeniem akcji nie jest tylko zwiększenie liczb, ale przede wszystkim lepsza synchronizacja donacji krwi i osocza z potrzebami terytorialnymi i czasowymi banków krwi. Jako zdyscyplinowana formacja, realizująca systematyczną donację krwi, możemy pełnić rolę stabilizatora systemu niwelując wahania w poziomie stanów krwi czy to regionalnych czy miesięcznych – poinformował Dowódca Formacji. Dlatego też WOT chce przemodelować swój system HDK, w taki sposób by krew była oddawana wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna.

Zorganizowana konferencja to miejsce spotkania zarówno słuchaczy jak i ekspertów. Było to również doskonałe forum do dyskusji i wymiany opinii wśród ekspertów z zakresu krwiodawstwa, krwiolecznictwa
i transplantologii.

 

W tegorocznej edycji konferencji wzięli udział znamienici przedstawiciele świata medycznego oraz weterani Armii Krajowej i żołnierze, którym idea honorowego dawstwa krwi jest niezwykle bliska. 

Konferencja realizowana była z podziałem na trzy panele tematyczne.

Pierwszy z nich dotyczył wartości ludzkiego życia w realiach walki w okresie podziemia niepodległościowego i podczas współczesnych konfliktów zbrojnych. Swoje wystąpienia mieli w nim znamienici przedstawiciele Armii Krajowej ppłk w st. spocz. Halina Jędrzejewska, ps. „SŁAWKA” – lekarka, sanitariuszka AK oraz por. w st. spocz. Hanna Stadnik, ps. „HANKA” – sanitariuszka AK, a także ratownicy medyczni st. sierż. rez. Krzysztof Pluta, ps. „WIR” oraz mł. chor. rez. Łukasz Sikora, ps. „SIKOR”.   

Drugi panel poświęcony był tematyce honorowego dawstwa krwi. Prelegenci, którzy wzięli w nim udział to zasłużeni dawcy krwi. Wśród nich byli: st. chor. sztab. Jacek Schmidt – żołnierz OŻW w Szczecinie, sierż. Robert Kowalewski – prezes HDK Legion i żołnierz 6 MBOT, sierż. Krzysztof Wrzesiński – żołnierz OT, 13 ŚBOT i szer. Jakub Wachnicki – żołnierz OT, 6 MBOT.

Ostatni panel konferencji poświęcony był zagadnieniom związanym z transplantologią. Wśród występujących można było wysłuchać prelekcji
dr. hab. n. med. Jarosława Czerwińskiego – zastępcy dyrektora „POLTRANSPLANT” ds. medycznych, Pani Joanny Tubis-Flak – pielęgniarki i  Pani Agnieszki Wieczorek – mamy dziewczynki po przeszczepie.

Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili również Pani Małgorzata Lorek – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi, wybitny specjalista – kardiochirurg dziecięcy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – dr n. med. Szymon Pawlak, a także lekarz Karol Kukowka – organizator akcji „Twoje TAK ma znaczenie” oraz mjr Zbigniew Rosół – koordynator „Akcji Serce”  i psycholog Mateusz Banaszkiewicz.  Na samym początku można było zaś wysłuchać mowy przygotowanej przez aktora Radosława Pazurę.

W tracie wydarzenia został ogłoszony zwycięzca konkursu na pracę graficzną  promującą ideę krwiodawstwa i transplantologii.

Całość przedsięwzięcia zakończył występ muzyka Romana BOSSKIEGO, który zaprezentował utwory patriotyczne oraz pierwszy utwór poświęcony żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Mimo, że konferencja stanowi inaugurację II edycji projektu, żołnierze OT cały czas realizują zadania związane z krwiodawstwem. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym, już w  czerwcu, na ternie wszystkich brygad OT zorganizowane zostaną akcje zbiórki krwi.

W tym roku wszystkie zbiórki krwi organizowane w Wojskach Obrony Terytorialnej, odbywają się w ramach projektu ministerialnego „Spokrewnieni służbą”.

 

O projekcie KRWIOOBIEG TERYTORIALSA

 

„KRWIOoBIEG Terytorialsa” jest strategicznie ważnym projektem dla Wojsk Obrony Terytorialnej, wynika to oczywiście z misji formacji jaką jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości żołnierzy gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych.

Realizacja projektu wpływa również na kształtowanie zdrowego stylu życia żołnierzy i ich rodzin, na kształtowanie postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także przyczynia się do zbudowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi
za krwiodawstwo i transplantologię.

W ramach projektu planowane jest coroczne zwiększenie liczby honorowych dawców krwi. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, w gotowości
do alarmowego oddania krwi ma być pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Założenia organizacyjne do sprawnej realizacji projektu zakładają, że w każdej kompanii jeden z żołnierzy jest koordynatorem HDK. Zadaniem tego żołnierza jest dbanie o utrzymanie systemu oddawania krwi, odpowiedzialność za planowe akcje krwiodawstwa, a w przypadku nagłego zapotrzebowania na krew – organizacja akcji alarmowych.

Foto: DWOT

ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik WOT

Załączniki

powiązane informacje

Świętokrzyscy Terytorialsi "przelali krew"
HDK,  Wydarzenia 
Święto 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
Wyróżnienia,  HDK,  Społeczne,  Tradycja,  Lokalne 
Wyróżnienia krwiodawców w oliwkowych beretach
Wyróżnienia,  HDK