Stawiamy na "Leadership"!

Wczoraj minął rok od rozpoczęcia procesu formowania brygad obrony terytorialnej na terenie siedmiu województw w Polsce centralnej.  - Dynamiczny rozwój brygad na wstępnym etapie formowania był możliwy dzięki temu, że postawiliśmy na dobry leadership – ocenia dowódca formacji, generał Kukuła.

Rok temu, 15 stycznia 2018 roku, minister obrony narodowej wyznaczył dowódców kolejnych siedmiu brygad OT. Decyzja ta oficjalnie uruchomiła trzeci etap formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli budowę struktur WOT na terenie województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego.

Pierwszym żołnierzem w etacie każdej nowo formowanej brygady jest jej dowódca, to na nim spoczywa odpowiedzialność sprawnego i efektywnego zorganizowania procesu budowy jednostki. Od jego charyzmy, odpowiedzialności, uporu w dążenia do celu, ale także umiejętności współpracy i zarządzania zależy tempo w jakim jednostka osiągnie gotowość szkoleniową. Często pierwszym pomieszczeniem brygady jest jeszcze remontowana kancelaria lub przejściowa lokalizacja. „Pierwszych” celów jest na początku wiele, można do nich zaliczyć: stworzenie szkieletu dowództwa, sztabu brygady oraz pierwszego batalionu. Priorytetem na tym wstępnym etapie jest odbiór uzbrojenia i wyposażenia, które zostanie przydzielone pierwszym ochotnikom.

Jednocześnie trwa proces powoływania do służby przyszłych żołnierzy, uzgadniane są  szczegóły planów szkoleniowych, a Mobilne Zespoły Szkoleniowe prowadzą pierwsze kursy dla przyszłych instruktorów. Wszystkie te działania sprowadzają się do dwóch słów: „osiągnięcia gotowości” do szkolenia pierwszych rekrutów. Gdy biurokratyczno – logistyczno – infrastrukturalna machina rusza czas staje się towarem deficytowym, a od  terminu pierwszej przysięgi odlicza się dni na realizację planu.

Dzisiaj, po roku funkcjonowania brygad, których formowanie rozpoczęło się w III etapie tworzenia WOT, można powiedzieć, że cele postawione przed ich dowódcami zostały osiągnięte. Pierwsze brygady z siedmiu, których proces formowania rozpoczął się w styczniu 2018 roku, już po sześciu miesiącach od wyznaczenia dowódców rozpoczęły szkolenia ochotników. Dzisiaj w strukturach brygad o numerach od „7” do „13” służy niemal 4 tysiące żołnierzy, którzy złożyli 19 przysiąg wojskowych i wzięli udział w 89 różnego rodzaju szkoleniach (podstawowych, wyrównawczych i rotacyjnych).

Jak zaznacza Dowódca WOT utrzymanie zakładanego tempa rozwoju formacji nie byłoby możliwe bez dwóch czynników:

– Głównym źródłem powodzenia było postawienie na dobry leadership. Jest to doskonały przykład na to, jak wielki wpływ na wykonanie zadań ma osobowość dowódców. Nie bez znaczenia pozostaje również bezprecedensowa odpowiedź na formowanie brygad ze strony lokalnych społeczności, w tym zainteresowanie służbą. Wiodące w tym obszarze są brygada Wielkopolska i Śląska – ocenił dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy ponad 17,2 tys. żołnierzy, w tym 14,3 tys. żołnierzy OT oraz 2,9 tys. żołnierzy zawodowych, którzy tworzą trzynaście brygad rozwijanych na terenie dwunastu województw.

Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.

Foto: DWOT

ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik WOT

powiązane informacje

Wielkopolscy Terytorialsi trenowali z legendą sportu w Kobylinie
Szkolenia i ćwiczenia,  Rywalizacja sportowa,  Zdrowy styl życia 
„Ferie z WOT” – kolejna edycja przed nami
Szkolenia i ćwiczenia,  Powołanie 
Nocne strzelania podlaskich Terytorialsów
Szkolenia i ćwiczenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Ponad 1300 ochotników wstępuje do WOT
Szkolenia i ćwiczenia,  Powołanie