Wyniki wyszukiwania

Załącznik publikacji | Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Załącznik publikacji | Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Załącznik publikacji | Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Załącznik publikacji | Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Załącznik publikacji | Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Załącznik publikacji | Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczynają borykać się ze zmniejszoną liczbą krwiodawców. Ta przekłada się na topniejące zapasy krwi. Odpowiedzią WOT są zbiórki krwi w brygadach. Jedna z wielu takich zbiórek odbyła się w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie OT.

Załącznik publikacji | Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze WOT i podchorążowie Akademii WOjskowych odpowiedzieli na apel o oddanie krwi.

Załącznik publikacji | Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze WOT i podchorążowie Akademii WOjskowych odpowiedzieli na apel o oddanie krwi.

Załącznik publikacji | Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze WOT i podchorążowie Akademii WOjskowych odpowiedzieli na apel o oddanie krwi.

Załącznik publikacji | Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze WOT i podchorążowie Akademii WOjskowych odpowiedzieli na apel o oddanie krwi.

Załącznik publikacji | Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze WOT i podchorążowie Akademii WOjskowych odpowiedzieli na apel o oddanie krwi.

Załącznik publikacji | Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczynają borykać się ze zmniejszoną liczbą krwiodawców. Ta przekłada się na topniejące zapasy krwi. Odpowiedzią WOT są zbiórki krwi w brygadach. Jedna z wielu takich zbiórek odbyła się w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie OT.