Załącznik publikacji

Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew

19.03.2020
Fot. DWOT

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaczynają borykać się ze zmniejszoną liczbą krwiodawców. Ta przekłada się na topniejące zapasy krwi. Odpowiedzią WOT są zbiórki krwi w brygadach. Jedna z wielu takich zbiórek odbyła się w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie OT.

Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew