Pilotażowy program dla dzieci i młodzieży „Edukacja z Wojskiem” wystartował

Dziś, 06 maja rusza pilotażowy program edukacyjno-obronny „Edukacja z Wojskiem”. Program ten to efekt współdziałania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakwalifikowało się do niego ponad 3 tysiące szkół w całej Polsce. Potrwa on, aż do 20 czerwca.

 „Edukacja z wojskiem” to program edukacyjno-obronny - przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. List intencyjny w sprawie uruchomienia programu podpisali 17 kwietnia ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Obejmie on uczniów z klas 1-7 w szkołach podstawowych i od II do VI klasy w szkołach ponadpodstawowych, czyli w tych klasach, gdzie nie ma zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa.

Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

3-lekcyjne szkolenia łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m. in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych, w trakcie godzin lekcyjnych, zgodnie z regulaminem i statutem szkoły. Co ważne szkolenie odbywać się będzie w obecności nauczyciela/opiekuna ze szkoły, a udział w nim niepełnoletnich uczniów wymaga zgody rodziców.

W program „Edukacja z Wojskiem” zaangażowane jest aż 13 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Naszych przedstawicieli znajdziecie Państwo w województwach:

Podlaskim – 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej;

Warmińsko-mazurskim – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej;

Mazowieckim –  6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej i 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej;

Pomorskim – 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej;

Kujawsko-pomorskim – 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej;

Łódzkim – 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej;

Świętokrzyskim – 10 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej;

Małopolskim – 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej;

Wielkopolskim – 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej;

Śląskim – 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej;

Zachodniopomorskim – 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej;

Dolnośląskim – 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej.

Zespół prasowy DWOT

powiązane informacje

"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej we wsparciu administracji publicznej w m. Gniezno
Zarządzanie Kryzysowe,  Wydarzenia,  Współpraca 
Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
W Legnicy powstanie baza szkoleniowo-ćwiczeniowa dla Sił Zbrojnych RP
Porozumienia,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz