Terytorialsi kluczem do sukcesu firm

W dn. 28-30 listopada w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbyły się warsztaty pn. „Przywództwo, rozwój, gotowość do zmian. Zarządzanie talentami pracowników Terytorialsów kluczem do sukcesu Firmy”. Głównym celem spotkania było rozwijanie współpracy między Wojskami Obrony Terytorialnej a pracodawcami zatrudniającymi Terytorialsów.

Od początku tworzenia Formacji, proces szkolenia Terytorialsów zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić zwykłym obywatelom służbę Ojczyźnie. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu procesu szkolenia, zapewniono żołnierzom-ochotnikom możliwość zachowania balansu życiowego i łączenia swojej pracy zawodowej i hobby ze służbą w wojsku.

Obecnie w naszej Formacji ponad 55% żołnierzy deklaruje stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Z uwagi na powyższe, bardzo istotnym partnerem dla Wojsk Obrony Terytorialnej są pracodawcy naszych żołnierzy. W tym roku, po raz pierwszy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało specjalne warsztaty, których celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej a pracodawcami.

Warsztaty pn. „Przywództwo, rozwój, gotowość do zmian. Zarządzanie talentami pracowników Terytorialsów kluczem do sukcesu Firmy”, odbyły się w dn. 28-30 listopada br. w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Wzięli w nich udział wytypowani przez brygady pracodawcy. Spotkanie, oprócz obustronnej współpracy, miało na celu również uhonorowanie wyróżniających się pracodawców oraz wypracowanie wytycznych usprawniających współpracę na linii pracodawca – pracownik-Terytorials.

Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Mariusz Specjalski, podczas spotkania z pracodawcami zaznaczył, że:

Współpraca z pracodawcami jest dla nas kluczowa. Mam pełne przekonanie, że zatrudniając żołnierzy OT osiągają Państwo podwójne korzyści. Mają Państwo dobrze wyszkolonych pracowników i aktywnie włączają się Państwo w budowę systemu bezpieczeństwa Polski. Dziękuję za wasze zaufanie i wsparcie. Mam nadzieję, że spotkania, takie jak to, umożliwią wypracowanie wspólnych, korzystnych rozwiązań dotyczących pracy i służby pracowników-Terytorialsów.

płk Łukasz Baranowski Szef Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej, główny organizator warsztatów podkreślił zaś, że:

Wojska Obrony Terytorialnej dążą do utrzymania stałej relacji ze środowiskiem pracodawców w celu wypracowania systemu motywacji i korzyści dla obu stron. Tym bardziej cieszy nas zainteresowanie i wysokie zaangażowanie ze strony przedsiębiorstw, firm i instytucji, wpierające rozwój żołnierzy i podnoszenie przez nich kwalifikacji.

Organizacja takich wydarzeń jak warsztaty dla pracodawców to ważny element dialogu pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej i pracodawcami, zatrudniającymi Terytorialsów. Celem takich spotkań jest wypracowanie rozwiązań zachęcających pracodawców do wspierania swoich pracowników-Terytorialsów i zwiększania efektywności ich pracy oraz służby.

****

Ważnym elementem honorującym współpracę z pracodawcami jest także konkurs „Pracodawca przyjazny WOT”. Ostatnia edycja konkursu odbyła się w 2021 r., kolejna zaplanowana jest na 2024 r. Celem konkursu jest uhonorowanie pracodawców, którzy swoją postawą i poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy Formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym.

Martyna WOJENKA
Zespół prasowy DWOT

Załączniki