Pracodawca przyjazny WOT - finał II edycji konkursu

 

Poczta Polska, firma transportowa, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski, firma usług wysokościowych, to pracodawcy przyjaźni WOT. Zakończyła się II edycja konkursu dla pracodawców żołnierzy OT.

Spośród 31 tysięcy żołnierzy OT, 60% deklaruje stałe zatrudnienie. To oni są na pierwszej linii współpracy oraz dbania o dobre relacje ze swoimi pracodawcami. Konkurs realizowany jest w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo oraz podmiot publiczny. Spośród wszystkich zgłoszeń jakie wpłynęły do konkursu, w I etapie zakwalifikowało się 40 pracodawców. Następnie komisja w Dowództwie WOT, wyłoniła 4 laureatów. Kryteria przyjęte przez komisję to liczba zatrudnionych żołnierzy OT, przykłady przychylności, i inicjatyw podejmowanych przez pracodawców z wykorzystaniem żołnierzy.

Gen. bryg. Maciej Klisz, który witał laureatów podkreślił unikatowość formacji: „Generał wita szeregowego, wita żołnierza Obrony Terytorialnej, który jest jednocześnie pracodawcą. To właśnie pokazuje jak społeczną i jak inną niż inne rodzaj sił zbrojnych,  jest formacja Wojsk Obrony Terytorialnej. Pan szeregowy jest współwłaścicielem firmy, a jednocześnie swoich pracowników werbuje spośród żołnierzy OT.”

Laureatami II edycji konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej zostali:

  1. Mikro przedsiębiorstwa – do 10 zatrudnionych osób

SKY ACCES TEAM S.C. – pan Sylwester Mazurek, pan Jakub Ochnio, pan Mariusz Olkowski, dwóch z nich to żołnierze OT. Przedsiębiorstwo zatrudnia na stałe 5 żołnierzy OT i współpracuje z pozostałymi brygadami. Szer. podchorąży Jakub Ochnio, powiedział: „Jednym ze współczesnych wyzwań stojących przed pracodawcami, jest skuteczna rekrutacja pracownika. Do realizacji usług wysokościowych w trudnych warunkach, w śniegu, deszczu, jakie my oferujemy, niezwykle trudno jest znaleźć pracowników. Poza wyjątkiem, są nimi rekrutowani przez nas żołnierze OT. Dla nich im trudniej, im większe wyzwanie, tym chętniej podejmują się działania. Komunikatorem wewnętrznym YAMMER, pozyskujemy wielu pracowników, to dla nas kopalnia ludzi.”

  1. Małe przedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 50 osób

TRANSPORT I SPEDYCJA MAX-POL – pan Sławomir Krakowiak. Pracodawca został wskazany jako elastyczny, potrafiący efektywnie rozwijać i motywować pracowników. Nie boi się angażować w innowacyjne projekty, i inspiruje zatrudnionych żołnierzy OT do podejmowania wyzwań. Dba o komfort pracy i atmosferę zrozumienia, empatii w zespole. Docenia rolę WOT w społeczeństwie i dostosowuje harmonogramy do grafików służby w WOT. Inspiruje swoich pracowników do wstąpienia w szeregi terytorialsów, i do ciągłego podnoszenia sprawności fizycznej, oferując karnety do siłowni. Pan Sławomir Krakowiak podkreśla: „W branży transportowej, tak jak w innych branżach, pracownik to podstawa. Żołnierze których zatrudniam, to osoby które mają bardzo silne poczucie odpowiedzialności za zadanie, nigdy mnie nie zawiedli i samodzielnie szukają rozwiązań problemów, na jakie natrafiają. Obecnie kryzys na granicy, dotyka także nas, transportowców, od żołnierzy OT, nigdy nie usłyszałem, że  czegoś nie da się, na każdy problem mają propozycję rozwiązania, nie czekają że ja im ją wskażę”.

  1. Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 50 osób

POCZTA POLSKA S.A. – pan prezes Tomasz Zdzikot  

Poczta Polska jako jedyny pracodawca w Polsce zatrudnia ponad 160 żołnierzy, pełniących Terytorialną Służbę Wojskową. Poczta zgłoszona została do konkursu przez żołnierzy OT w brygadach trzech województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, oraz dolnośląskiego. Doceniono działania na rzecz obronności i kampanie informacyjne do wstąpienia do WOT, wydany znaczek okolicznościowy „WOT”, prowadzone szkolenia obronne, oraz wspieranie procesów rekrutacji w placówkach Poczty Polskiej.

Pan Prezes Tomasz Zdzikot, mówił: „Poczta Polska jest największym pracodawcą w Polsce, nie dziwi więc tak duża liczba żołnierzy OT, którzy są także pocztowcami. Osoby, co do których sam bym się nie spodziewał, to żołnierze OT, bohaterowie, to ludzie którzy jadą na granicę, albo z niej wrócili.

Poczta Polska jest firmą, która jest naturalnym inkubatorem żołnierzy OT i zachęcam do wstąpienia do WOT innych pracowników. Poczta jest instytucją, która jako operator pocztowy, jest przedsiębiorcą który ma znaczenie gospodarczo-obronne, bierze udział w mobilizacyjnym rozwinięciu sił zbrojnych, współpracuje z wojskową pocztą polową. We wszystkich placówkach Poczty Polskiej, można wypisać i złożyć kartkę „Murem za Polskim Mundurem”, a my przekażemy je na granicę”

  

  1. Podmioty publiczne (z wyłączeniem przedsiębiorstw)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – pan Marszałek Piotr Całbecki, statuetkę odebrał pan Zbigniew Sosnowski, Wicemarszałek.

Urząd zatrudnia 12 żołnierzy OT 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygady. Urząd Marszałkowski bierze udział w uroczystościach, jest jednym z fundatorów sztandaru Brygady, wspiera logistycznie i administracyjnie działanie Brygady, a także podejmuje szereg działań na rzecz promocji bezpieczeństwa i służby w WOT.

Pan Zbigniew Sosnowski powiedział: „ Współpraca urzędu z brygadą, nie mogłaby być efektywna gdyby nie relacje nawiązane na szczeblu dowódcy brygady. Nie wyobrażam sobie inaczej. Współpraca wojska i Urzędu Marszałkowskiego, to podstawa budowania potencjału obronnego w naszym regionie. Żołnierze, którzy są pracownikami, daleko wykraczają poza swoje obowiązki urzędników, wykonują wiele zadań z różnych dziedzin, są mocno zaangażowani w przedsięwzięcia patriotyczno-religijne, które tak silnie budują tożsamość lokalną. Nie sposób wymienić zaangażowania w pomoc społeczności lokalnej podczas pandemii COVID”

Celem wszystkich edycji konkursu, jest wyłanianie oraz wyróżnianie pracodawców, którzy swoją postawą i poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym. Projekt stawia na postawy pracodawców, którzy rozumieją korzyści, ale i prawa oraz obowiązki jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników, pełniących terytorialną służbę wojskową. Buduje przekonanie, że zatrudniając żołnierzy OT, pracodawcy osiągają podwójne korzyści: mają dobrze wyszkolonych pracowników oraz aktywnie włączają się w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju.

Zespół prasowy WOT

Załączniki