Jak uziemić drona? Współpraca terytorialsów i Służby Więziennej.

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszli szkolenie z zakresu wykorzystania neutralizatora dronów. Bezzałogowce są powszechnie używane na współczesnym polu walki, stąd wzmacnianie zdolności w obszarze ich wykorzystania, ale i przeciwdziałania im ma ogromne znaczenie.

Szkolenie z wykorzystaniem neutralizatora przeprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czarnem. 

Na co dzień mamy do czynienia z przestępcami, którzy ciągle doszukują się nowych dróg przemytu przedmiotów niedozwolonych na teren zakładu, również z powietrza. Natomiast trwający konflikt w Ukrainie pokazuje jakie znaczenie na polu bitwy mają drony, które znajdują swoje zastosowanie, m. in. w eliminowaniu wybranych celów czy obserwacji danego terenu. W związku z tym narodził się projekt, w ramach którego Służba Więzienna dzieli się swoim doświadczeniem. Nasza współpraca pokazała jak wspólny wysiłek może mieć pozytywny wpływ na zapewnienie skutecznej ochrony dla społeczeństwa

- wyjaśnia ppor. Łukasz Treder ze Służby Więziennej.

Szkolenie ukończyło 120 żołnierzy. Każdy ze szkolonych miał szansę użyć neutralizatora, aby oddziaływać na drony, które zapewnił Instytut Technicznych Wojsk Lotniczych. Żołnierze ćwiczyli przejmowanie kontroli nad bezzałogowcami wiodących producentów - mówi oficer Sekcji Bezpieczeństwa Lotów 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Na bazie doświadczeń bojowych ukraińskich żołnierzy instruktorzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej opracowali program szkolenia nieetatowych grup bezzałogowego wsparcia powietrznego. Ich celem jest przeszkolenie jak największej liczby żołnierzy, którzy mają uzyskać zdolności pilota bezzałogowców typu wielowirnikowiec klasy nano i micro. Do tej pory uprawnienia operatora uzyskało około 100 terytorialsów.

 

kpt. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer Prasowy 1 Podlaskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Polscy medycy szkolili się na Litwie
Medyczne,  Współpraca,  Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Gala Sportu 2023 - podsumowanie sportowych zmagań Terytorialsów
Rywalizacja sportowa,  Zdrowy styl życia,  Stańczyk,  Dowódca WOT,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca 
Terytorialsi z Podkarpacia szkolili się w Estonii
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Współpraca