Lubelscy terytorialsi w gOTowości do wsparcia energetycznego

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT oraz pracownicy PGE Dystrybucja przeprowadzili wspólne ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „Przyjazna Energia-23”, którego celem było sprawdzenie gotowość do awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów użyteczności publicznej. Do realizacji postawionych zadań po raz pierwszy wykorzystano sekcję konną 2 LBOT.

Terytorialsi regularnie szkolą się na wypadek sytuacji kryzysowych, aby skutecznie nieść pomoc lokalnej społeczności i owocnie współpracować z innymi służbami. PGE Dystrybucja, jako największy operator systemu dystrybucyjnego w kraju, to przedsiębiorstwo o strategicznym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Dlatego ćwiczenia takie jak „Przyjazna Energia-23” stanowią doskonałą sposobność, aby sprawdzić się w praktyce i wymienić doświadczeniami z energetykami.

Współpraca z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej opiera się na wzajemnym zaufaniu, dlatego tak istotne jest przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń. Tylko poprzez bezpośredni kontakt energetyków i terytorialsów jesteśmy w stanie wypracować schematy i procedury działania w sytuacjach zagrożenia. Ćwiczenia, takie jak te w Lublinie, ale także realizowane w innych oddziałach spółki, bez wątpienia podniosą efektywność realizacji zadań po obu stronach. Energetycy z łódzkiego oddziału będą brać udział w podobnych symulacjach w przyszłym tygodniu.

– powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja

Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Długiej w Lublinie oraz w obrębie stacji energetycznej Lublin-Abramowice. Scenariusz „Przyjaznej Energii-23” zakładał awarię linii energetycznej i brak zasilania w kluczowych obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Lublin.

Pierwszym zadaniem terytorialsów było wsparcie Pogotowia Energetycznego w lokalizacji uszkodzeń linii energetycznych w terenie trudnodostępnym. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne - duże zachmurzenie oraz silny wiatr, użycie bezzałogowców FlyEye (zwykle wykorzystywanych do tego typu zadań) okazało się niemożliwe. Dlatego do realizacji zadania skierowano sekcję konną 2 LBOT. Wnioski po zakończeniu ćwiczeń potwierdziły, że patrole konne mogą być skutecznym wsparciem dla energetyków podczas sytuacji kryzysowych.

Kolejne zadanie terytorialsów polegało na uruchomieniu na terenie szkoły jednego z modułów Kontenerowej Elektrowni Polowej (KEP-900), jako awaryjnego źródła zasilania i tym samym przywrócenie prawidłowego funkcjonowania obiektu. KEP-900 to specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu 2 LBOT, wykorzystywany z powodzeniem już kilkukrotnie podczas realnych sytuacji kryzysowych.

Głównym celem ćwiczeń „Przyjazna Energia-23” było doskonalenie współdziałania lubelskich energetyków i terytorialsów; doskonalenie i weryfikacja zdolności w zakresie wsparcia organów administracji publicznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w sytuacji ograniczenia lub braku dostaw energii elektrycznej w stałym rejonie odpowiedzialności 2 LBOT. Ponadto sprawdzenie systemu ostrzegania, powiadamiania oraz alarmowania, a także sprawdzenie odporności sieci dystrybucyjnej w przypadku zasilania przez zewnętrzne źródła zasilania.  

PGE Dystrybucja i 2 Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej łączy porozumienie o współpracy. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez wsparcie ze strony WOT w usuwaniu awarii w dostawie prądu na dużą skalę.

kpt. Marta GABOREK
Oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Zawsze gotowi do udzielenia wsparcia
Współpraca,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Interoperacyjność 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Współpraca popłaca
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca,  CSWOT 
Strzały w szkole – ćwiczenia Gwardzistów i Terytorialsów
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Współpraca,  CSWOT