Załącznik publikacji

Lubelscy terytorialsi w gOTowości do wsparcia energetycznego

15.11.2023
Fot. 2LBOT

Żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT oraz pracownicy PGE Dystrybucja przeprowadzili wspólne ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „Przyjazna Energia-23”, którego celem było sprawdzenie gotowość do awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów użyteczności publicznej. Do realizacji postawionych zadań po raz pierwszy wykorzystano sekcję konną 2 LBOT.

Lubelscy terytorialsi w gOTowości do wsparcia energetycznego