24-godzinny sprawdzian dla przyszłych kaprali

Realistyczny trening „Force on Force” z wykorzystaniem amunicji UTM (Ultimate Training Munitions), budynek pełen saperskich pułapek, survival, pokonanie pola minowego i Call for Fire (wsparcie ognia artylerii) – to tylko niektóre elementy szkolenia przyszłych podoficerów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kadeci X edycji kursu SONDA podsumowali swoje umiejętności podczas 24-godzinnej pętli taktycznej.

W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zakończyła się X edycja bazowego kursu podoficerskiego SONDA dedykowanego żołnierzom terytorialnej służby wojskowej. Kadeci, którzy na co dzień służą w batalionach 5MBOT rozlokowanych w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Południowym, a także żołnierze z 18 Stołecznej Brygady OT, przez ponad 2 tygodnie pod okiem doświadczonych instruktorów sprawdzali swoje umiejętności oraz wiedzę niezbędną do objęcia pierwszych stanowisk dowódczych w korpusie podoficerskim.

STRZELANIE, ŁADUNKI WYBUCHOWE I SURVIVAL

Podczas II (8-dniowego) modułu SONDY Terytorialsi mieli możliwość doskonalenia pracy na karabinku MSBS GROT z użyciem zestawów konwersyjnych z amunicją barwiącą UTM. Takie rozwiązanie pozwoliło kadetom na prowadzenie ćwiczeń taktycznych z rzeczywistymi trafieniami przy zachowaniu pełnego realizmu pola walki, w tym m.in. treningu Force–on–Force, czyli wymiany ognia pomiędzy uczestnikami szkolenia. Żołnierze ćwiczyli również planowanie i sposoby podejścia do budynku, przemieszczanie się wewnątrz i zdobywanie pojedynczych pomieszczeń. Dla sprawdzenia czujności i wiedzy kadetów z elementów inżynieryjno-saperskich, instruktorzy umieścili w budynku improwizowane ładunki wybuchowe, które stanowią śmiertelne zagrożenie na współczesnym polu walki, a obecnie powszechnie stosowane w Ukrainie.

Kolejne zadania sprawdziły przyszłych dowódców z survivalu, czyli sztuki przetrwania. Podczas zajęć teoretycznych żołnierze poznali najważniejsze zasady funkcjonowania w warunkach ekstremalnych, po czym przeszli do praktyki - wykonali w reżimie czasowym m.in. fire test (rozpalanie ognia za pomocą krzesiwa), uzdatniali wodę i budowali tymczasowe schronienia.

KLUCZOWE 24 GODZINY

Ostatnim etapem kończącym II moduł X edycji SONDY w 5MBOT był 24 godzinny sprawdzian umiejętności, tzw. pętla taktyczna. To od jego pozytywnego zaliczenia zależało, czy wszyscy kadeci zostaną dopuszczeni do końcowego egzaminu przed komisją ze Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu. Zadanie rozpoczęło się desantem dwóch sekcji (12 osobowych) w leśnym terenie Targoni. Żołnierze wykonując marsz ubezpieczony przemieszczali się do kolejnych punktów z zadaniami. Podczas intensywnych działań dzienno-nocnych prowadzili m.in. rozpoznanie przy użycia drona, pracowali na aplikacji ATAK, wykonali NATOwską procedurę Call For Fire – czyli wezwania ognia artylerii, pokonywali pole minowe oraz ćwiczyli reakcję na kontakt ogniowy przy użyciu środków pozoracji pola walki. Terytorialsi wykazali się również wiedzą z zakresu medycyny pola walki: udzielili pierwszej pomocy rannemu, złożyli meldunek MEDEVAC (MED-ical EVAC-uation) oraz przetransportowali na improwizowanych noszach do punktu podjęcia.  

Instruktorzy, którzy oceniali działania sekcji podczas 24h zajęć zapewniali ciągłe zwroty „akcji” w postaci licznych niespodzianek taktycznych. Sprawdzili tym samym najważniejszy aspekt kursu – predyspozycje przywódcze każdego kadeta, jak również współpracę sekcji przy wykonywaniu zadań w reżimie czasowym, przy dużym obciążeniu psychofizycznym i przy zmiennych warunkach pogodowych.

***

X edycję bazowego kursu podoficerskiego w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT zakończy 18 listopada br. egzamin przed komisją ze Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu. Na egzamin składa się: sprawdzian z wiedzy teoretycznej oraz egzamin praktyczny, w czasie którego kandydaci na podoficerów wykażą się nabytymi umiejętnościami podczas prowadzenia punktów nauczania w charakterze instruktora.  SONDA (akronim od nazwy, powstałej w 1944 roku, Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej) jest dopełnieniem całej struktury szkoleniowej WOT. Wpisuje się pomiędzy funkcjonujące już szkolenia szeregowych oraz kandydatów na oficerów w ramach kursu AGRYKOLA. Jej celem jest zagospodarowanie potencjału żołnierzy OT, pozyskanie i odpowiednie wyszkolenie kadry podoficerskiej WOT.

Elżbieta Obrębska
Rzecznik Prasowy 5 Mazowieckiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Wojska Obrony Terytorialnej biorą udział w ćwiczeniu SAREX-24
Wydarzenia,  Interoperacyjność,  Szkolenia i ćwiczenia 
WARGAMING w CS WOT
Szkolenia i ćwiczenia,  Innowacje,  CSWOT 

WARGAMING w CS WOT

Pilotażowy program dla dzieci i młodzieży „Edukacja z Wojskiem” wystartował
Szkolenia i ćwiczenia,  Wydarzenia,  Współpraca 
Combat Life Saver w amerykańskim stylu ze Stołecznymi Terytorialsami
Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Medyczne,  Współpraca