Porozumienie Polskiego Związku Łowieckiego z Wojskami Obrony Terytorialnej

13 czerwca 2023r. w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej podpisał porozumienie z Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Głównym celem współpracy będzie współdziałanie na rzecz obronności, rozwijanie współpracy i wsparcia szkoleniowo-logistycznego oraz wzajemne przekazywanie informacji o zagrożeniach.

Zwiększenie obronności kraju poprzez przygotowanie myśliwych i żołnierzy do współdziałania w różnych stanach gotowości było celem zawartego 13 czerwca 2023r. w siedzibie Zarządu Głównego Polski Związek Łowiecki w Warszawie porozumienia z Wojskami Obrony Terytorialnej. Współdziałanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa narodowego i zwiększy liczbę obywateli przygotowanych do działania w sytuacjach kryzysowych.

Jak podkreślił Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej KLISZ:

Podpisanie porozumienia z Polskim Związkiem Łowieckim to instytucjonalizacja współpracy prowadzonej od wielu lat na szczeblu Brygad Obrony Terytorialnej oraz zarządów okręgowych. To także realizacja prowadzonego przez WOT programu zwiększania świadomości obronnej oraz budowania systemu obrony powszechnej. Polski Związek Łowiecki to przede wszystkim wiedza, doświadczenie, doskonała znajomość terenu, ale także zasoby infrastruktury, strzelnic czy innych obiektów szkoleniowych. Sformalizowana dziś współpraca będzie miała dla PZŁ i WOT zarówno wymiar praktyczno-szkoleniowy, jak również przeciwkryzysowy.

Polski Związek Łowiecki to blisko 130 tys. uzbrojonych i doskonale znających swoje tereny łowieckie myśliwych, którzy mogą stanowić w chwili zagrożenia naszej Ojczyzny doskonałą rezerwę dobrze posługujących się bronią ludzi. PZŁ to również organizacja, która dysponuje kilkudziesięcioma, rozmieszczonymi w różnych częściach kraju obiektami strzeleckimi, na których można przeprowadzać szkolenia zarówno te z zakresu posługiwania się bronią, jak i np. z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

Dzięki zawartemu porozumieniu Polski Związek Łowiecki zyskał doświadczonego w prowadzeniu akcji ratowniczych i podejmowaniu szybkich działań w sytuacjach kryzysowych partnera, z którym będziemy razem wspierać lokalną społeczność w chwili jej zagrożenia.

Polski Związek Łowiecki

powiązane informacje

Lubelscy terytorialsi w gOTowości do wsparcia energetycznego
Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca 
Współpraca popłaca
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca,  CSWOT 
Strzały w szkole – ćwiczenia Gwardzistów i Terytorialsów
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Współpraca,  CSWOT 
ŁASICA 2023 ze wsparciem podlaskich Terytorialsów
Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Kooperacja,  Współpraca