Służba to nasz przywilej!

W Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni 35 tys. żołnierzy, dla których obrona Ojczyzny stanowi kwestię priorytetową. Zgodnie z badaniami CBOS nt. bezpieczeństwa państwa i kwestii związanych z obronnością - obecnie ponad dwie trzecie dorosłych Polaków to ich zwolennicy. Dziękujemy za zaufanie!  

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i pojawiającymi się w przestrzeni publicznej groźbami rosyjskich polityków i publicystów kierowanymi w stronę Polski, Centrum Badań Opini Społecznej w czerwcu br. przeprowadziło badanie dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju. Jednym z jego elementów było zbadanie stosunku Polaków do Terytorilasów.

Wojska Obrony Terytorialnej powstały w 2017 r. i od tego czasu rozwijają potencjał obronny Polski. W porównaniu do 2017, kiedy to pierwszy raz zapytano Polaków o ich stosunek do nowo tworzonego rodzaju wojska, nastąpił bardzo duży wzrost poparcia dla istnienia Formacji. Niewątpliwie wpływ na to miało zaangażowanie Terytorialsów w akcje przeciwkryzysowe, operacje przeciwcowidowe, a także działania i wsparcie innych służb na granicy białoruskiej oraz ukraińskiej. Obecnie ponad dwie trzecie  (67 %) dorosłych Polaków to zwolennicy Terytorialsów. Aż dwie piąte badanych (40%) wskazuje na zdecydowane poparcie dla WOTu. Jednocześnie zmniejszyła się grupa przeciwników istnienia Formacji. Na uwagę zasługuję też fakt, że istnienie WOT częściej popierają respondenci, którzy dostrzegają obecne zagrożenie dla niepodległości Polski.

Rozwój istniejących i formowanie nowych brygad, ciągły wzrost liczebności formacji oraz przejmowanie nowych obszarów działań – np. odpowiedzialność za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej – wszystko to sprawia, że Wojska Obrony Terytorialnej nie tylko się rozwijają ale i znacząco wzmacniają potencjał obronny Polski. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu oraz Naszej Ojczyźnie. – dziękujemy za zaufanie i zapewniamy, że służba dla Polski jest naszym przywilejem! powiedział gen. broni Wiesław KUKUŁA, dowódca WOT.

***

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Formacja przez cały czas dynamicznie się rozwija. Żołnierze szkolą się obecnie w ramach osiemnastu brygad obrony terytorialnej. W ostatnim czasie utworzono trzy nowe brygad OT: 18 Stołeczną Brygadę OT, 19 Nadbużańską Brygadę OT oraz 20 Przemyską Brygadę OT. W bezpośredniej podległości Dowództwa WOT pozostają również: Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz Szkoła Podoficerska SONDA.

  


Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Ćwiczenie AMPER 22 PGE Dystrybucja, służb i WOT na Podlasiu
Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia 
Historyczny wyczyn CSWOT
Wyróżnienia,  Wydarzenia,  CSWOT 
Kolejna Wielkanoc na straży granicy RP
#SilneWsparcie,  Społeczne,  Tradycja,  Ukraina,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Klisz 
Trenuj z Wojskiem w ferie
SP Sonda,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Wydarzenia,  Zdrowy styl życia,  CSWOT