ARiMR i WOT razem na rzecz bezpieczeństwa

7 lipca 2022 r. podpisanie zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej. Dokument podpisali Halina Szymańska – Prezes ARiMR oraz generał broni Wiesław Kukuła - Dowódca WOT. Oprócz sygnatariuszy w wydarzeniu uczestniczyli Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Michał Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny – ta parafraza przysłowia z czasów rzymskich jest dzisiaj, gdy tuż za naszymi granicami toczy się wojna, niezwykle trafna. Dlatego ja i moi współpracownicy podjęliśmy starania, by włączyć się w działania na rzecz bezpieczeństwa.

– tymi słowami rozpoczęła uroczyste spotkanie Halina Szymańska, Prezes ARiMR. Wyraziła nadzieję, że obecność Agencji w każdym województwie i 314 powiatach okaże się cenna również w tak istotnej kwestii jak obronność kraju.

To nowatorski, ale jakże ważny i potrzebny pomysł, aby instytucja rolnicza współpracowała z wojskiem. Uważam, że koncepcje działania w terenie zarówno ARiMR, jak i WOT, wspaniale łączą się w jedną ideę. Gratuluję tej cennej inicjatywy i życzę, aby podpisany dzisiaj dokument udawało się wcielać w życie. Co będzie służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa nas wszystkich.

– powiedział Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w MRiRW.

Michał Wiśniewski, Podsekretarz Stanu w MON, docenił zainicjowaną współpracę i podziękował za nią Prezes ARiMR.

Gdy pięć lat temu powstawały Wojska Obrony Terytorialnej, nie były doceniane. Ta ocena zmieniła się radykalnie w ostatnim czasie. Żołnierze WOT udowodnili swoją wartość wzorową służbą nie tylko na granicy z Białorusią, ale także w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych

– podkreślił.

Ponad 60 proc. naszych żołnierzy to mieszkańcy małych miejscowości. Wielu z nich to rolnicy. Współdziałanie ARiMR i WOT umożliwi szerszą aktywizację zawodową żołnierzy-rolników. Będzie to stanowić grunt pod inicjatywy wzmacniające odporność wiejskich społeczności. Ponadto nasza współpraca umożliwi objęcie programem przysposobienia wojskowego pracowników Agencji oraz wykorzystanie jej infrastruktury do prowadzenia działań rekrutacyjnych na rzecz Sił Zbrojnych.

– podsumował generał broni Wiesław Kukuła, Dowódca WOT.

Podpisanie porozumienia między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej ma na celu m.in. wzmocnienie zdolności obronnych kraju, przygotowanie pracowników obu instytucji do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa i wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania urzędów. Inicjatywa ta obejmuje także: szkolenia z przysposobienia wojskowego, współpracę w sytuacjach kryzysowych, wsparcie logistyczne, promocję zdrowej żywności oraz edukację patriotyczno-obronnej i ekologiczną.

Zespół prasowy ARiMR

powiązane informacje

Kolejne porozumienie podpisane. Tym razem z PGW Wody Polskie
Porozumienia,  Stańczyk,  Współpraca 
Porozumienie pomiędzy Dowódcą WOT a Komendantem Głównym Policji
Porozumienia,  Dowódca WOT,  Kooperacja,  Stańczyk,  Współpraca 
NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz