Powiększamy Plecak Korzyści Terytorialsa

4 lipca br. w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu podpisano porozumienie o współpracy między DWOT a AMW REWITA. Na jego mocy żołnierze oraz pracownicy Wojsk Obrony Terytorialnej uzyskali 15% rabatu na pobyt w Ośrodkach AMW REWITA oraz możliwość organizowania w nich konferencji, szkoleń i wyjazdów służbowych.

Z uwagi na chęć nawiązania wzajemnej współpracy oraz zwiększania atrakcyjności oferty skierowanej do ochotników chcących wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej w dn. 4 lipca podpisano porozumienie pomiędzy Dowództwem WOT reprezentowanym przez gen. broni Wiesława KUKUŁĘ a AMW REWITA reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Marcina WIERZCHOWSKIEGO oraz Wiceprezesa Zarządu Pana Marcina ROLSKIEGO. Na jego mocy do tzw. plecaka korzyści Terytorialsa dołączył 15% rabat na pobyt w Ośrodkach AMW REWITA. Ponadto Wojska Obrony Terytorialnej zyskały możliwość organizacji usług konferencyjno-szkoleniowych w obiektach AMW REWITA.

Jak zaznaczył Dowódca Terytorialsów gen. broni Wiesław KUKUŁA - Dzięki podpisanemu porozumieniu kolejne rozwiązania przysługujące żołnierzom zawodowym stają się dostępne dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową oraz ich rodzin. To świetna wiadomość dla żołnierzy formacji, którzy służbę wojskową realizują równolegle do życia zawodowego poza Siłami Zbrojnymi.

Działania mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy DWOT a AMW REWITA były wynikową inicjatywy Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza BŁASZCZAKA, który dążąc do wzrostu potencjału osobowego Sił Zbrojnych RP oraz jego rozwoju zachęcał do inicjowania tego typu działań. Podpisane porozumienie znacząco poszerza wachlarz korzyści dla potencjalnych ochotników chcących wstąpić do WOT i oferuje równy dostęp do korzyści przysługujących wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego.

Martyna WOJENKA
Zespół prasowy DWOT

powiązane informacje

NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz 
W Legnicy powstanie baza szkoleniowo-ćwiczeniowa dla Sił Zbrojnych RP
Porozumienia,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz 
Porozumienie o współpracy z PERN S.A.
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie