5-lecie Mobilnych Zespołów Szkoleniowych WOT

 

Są jedyną taką strukturą w całych Siłach Zbrojnych RP. Tworzą je byli żołnierze Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariusze pododdziałów specjalnych Policji. Mowa o Mobilnych Zespołach Szkoleniowych WOT, które w tym miesiącu obchodzą pięciolecie swojego powstania!

U źródeł powodzenia projektu MZSz legł nie tyle innowacyjny pomysł co siła kompetencji personelu, który tę ideę urzeczywistnił i przekuł w bezprecedensowe efekty szkoleniowe

- tak dowódca Terytorialsów gen. broni Wiesław KUKUŁA podsumował pięciolecie funkcjonowania Mobilnych Zespołów Szkoleniowych Wojsk Obrony Terytorialnej (MZSz). Podkreślił również, że:

Powołanie MZSz miało trzy zasadnicze cele. Pierwszym była standaryzacja modelu szkolenia we wszystkich pododdziałach WOT poprzez jednorodne szkolenia metodyczne kadry dowódczej i instruktorskiej. Drugim było bezpośrednie wzmocnienie kompetencji szkoleniowych formacji w tych strukturach, w których zdefiniowano jej deficyty. Trzecim najtrudniejszym - pozostaje wsparcie budowy nowej mentalności szkoleniowej i kultury organizacyjnej formacji, w dużej mierze opartej na wartościach wojsk specjalnych.

Formowanie MZSz rozpoczęto w maju 2017 r., Do dzisiaj sformowano strukturę, na którą składają się zespoły: A w Zegrzu oraz B i D w Lublińcu. Są one jedyną tego typu strukturą szkoleniową funkcjonującą w Siłach Zbrojnych RP. Podstawą ich sprawnego i efektywnego funkcjonowania jest personel, który stanowią wyselekcjonowani, byli żołnierze – głównie z Jednostki Wojskowej GROM, Jednostki Wojskowej Komandosów, Policji, Oddziału Specjalnego ŻW oraz Straży Granicznej. Członkowie MZSz to weterani misji poza granicami państwa. Większość z nich odpowiadała min. za budowę struktur i szkolenie irackich i afgańskich sił bezpieczeństwa. Myślą przewodnią działania instruktorów jest zasada „train the trainers” oraz „force multipilier”. Instruktor zespołu A zwraca uwagę, iż jego zasadniczym celem jest zbudowanie „warstwy instruktorów” WOT, która swoje kompetencje będzie przekazywać szkolonym żołnierzom. Innym zadaniem jest kształtowanie świadomości dowódców w zakresie przyjętego w WOT nowoczesnego modelu szkolenia i ich zadań w tym zakresie. Instruktor zespołu B dodaje, iż do dzisiaj, udało mu się przygotować niemal 300 instruktorów WOT na dwóch poziomach podstawowym i zaawansowanym. Instruktorzy na poziomie zaawansowanym mają możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć.

Film: Mobilne Zespoły Szkoleniowe WOT

Dziś szkolenia prowadzone przez MZSz obejmują min. kursy z zakresu łączności, inżynieryjno-saperskie, strzelców wyborowych, snajperów czy taktyki lekkiej piechoty. Efektywność kursów wynosi około 80% Co piąty kandydat na instruktora nie jest w stanie osiągnąć wymaganego poziomu kompetencji. Nowymi kierunkami rozwijanymi obecnie przez MZSz są kursy doskonalące w zakresie planowania działań na poziomie sekcja/pluton/kompania oraz kurs kierowników strzelań. Kursy te mają za zadanie rozwijać kompetencje do planowania działań do najniższych poziomów dowodzenia. Jest to bezpośrednim następstwem przyjętej w WOT filozofii uwolnienia inicjatywy i zwiększenia poziomu samodzielności dowódców niższych szczebli oraz wykorzystania potencjału żołnierzy zawodowych i TSW. Kurs kierowników strzelań stanowi zaś uzupełnienie szkoleń w tym zakresie, a jego główną ideą jest wyposażenie przyszłych kierowników strzelań w wiedzę i umiejętności umożliwiające dostosowanie szkolenia do specyfiki służby w WOT. Jego dodatkowym celem jest wyzwalanie inicjatywy szkoleniowej, rozwijanie umiejętności pokonywania ograniczeń oraz eliminowanie schematyzmu działań szkoleniowych.

Według dowódcy WOT działanie MZSz jest krytyczne dla formacji:

MZSz stał się synonimem jakości a jego członkowie niekwestionowanymi autorytetami dla wszystkich żołnierzy formacji. Ta forma zatrudnienia byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych jest pierwszym systemowym rozwiązaniem zaoferowanym dla nich przez państwo. Wierzę, że takie rozwiązania zostaną wdrożone również w innych formacjach.

Martyna Wojenka
Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Potencjał ochotniczy WOT uzupełnia zdolności wojsk operacyjnych [WYWIAD]
Kukuła,  Szkolenia i ćwiczenia,  Rozmowa,  Sprzęt i uzbrojenie 
Sprawdzian z przywództwa w międzynarodowym środowisku
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Poligon lubelskich terytorialsów
Szkolenia i ćwiczenia,  Szkolenie w SRO 
COMBAT MEDIC: Ostrzelany konwój medyczny na toruńskim poligonie.
Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Międzynarodowe